Stadshagen gaat voor deel op de schop

De gemeente Zwolle gaat haast maken met de woningbouw in Stadshagen. Er worden niet 180 nieuwe woningen in 2017 ingepland, maar 300. Ook wordt dit jaar een begin gemaakt om het winkelcentrum uit te breiden.

Met partners heeft de gemeente Zwolle afspraken gemaakt over het versneld afbouwen van de gatenkaas in Stadshagen die is ontstaan door de stagnatie in verband met de economische crisis. De geraamde jaarproductie gaat van 180 naar 300 woningen. Door deze versnelling wil de gemeente eerder dan gepland de overstap maken naar Breezicht, de nieuwe wijk in Stadshagen, vlakbij de Milligerplas (zie kaart). 

In Breezicht moeten uiteindelijk 1.100 woningen worden gebouwd, verdeeld over circa 625 in Breezicht Zuid en circa 475 in Breezicht Noord. De planning voor de start van de bouw is de tweede helft 2018.

Winkelcentrum
Ook zal er in 2017 een begin worden gemaakt met de planvorming van de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen.

Overlast
Door veel bouwprojecten zullen inwoners van Stadshagen dit jaar te maken krijgen met veel (zwaar) bouwverkeer. ‘Dit heeft grote impact op de wijk en alles is er op gericht de overlast tot een minimum te beperken’, aldus de gemeente.

Back to top button