Stedelijk Museum: ‘Er is niet naar óns plan gekeken’

Marc den Hertog.

Het Stedelijk Museum Zwolle legt zich niet zonder slag of stoot neer om het museum grotendeels op te heffen. Dat zegt directeur Marc den Hertog, nadat bekend is geworden dat het college wil dat de organisatie van het SMZ verdwijnt en haar taken grotendeels overdraagt aan het HCO en de Fundatie.

Volgens het Zwolse college is er geen ruimte meer voor het Stedelijk Museum Zwolle in de huidige vorm. Zij wil 300.000 euro per jaar bezuinigen en vindt dat het Historisch Centrum Overijssel en de Fundatie de taken van het SMZ voor een groot deel moeten overnemen. Directeur Marc den Hertog zegt dat het voorstel voorbij gaat aan alternatieve plannen die hij heeft bedacht.

Dat moet voor u en uw personeel schrikken zijn geweest vandaag?
‘We hebben tot het laatste moment geprobeerd om er gezamenlijk met het HCO uit te komen, maar dat is niet gelukt. Wel hebben én zullen wij constructief blijven meewerken aan dit traject. Máár: wij vinden dit niet de juiste manier. Er is bijvoorbeeld helemaal voorbij gegaan aan ons nieuwe voorstel om samenwerkingsverbanden aan te gaan met museale organisaties van andere Hanzesteden. Daarmee denken wij die 300.000 euro ook te kunnen besparen.’

In de informatienota die naar de gemeenteraad is gestuurd, wordt uw nieuwe plan als ‘ongewenst’ omschreven.
‘Ik heb het gelezen, maar ik denk dat het waardevol is er tóch naar te kijken. Daarom zullen wij ons richten op de gemeenteraad. Die heeft de laatste stem. Wij gaan trachten hen te overtuigen van ons alternatief idee waar aan de onderhandelingstafel vrijwel geen aandacht aan is besteed.’

Dat is toch een doodlopende weg? Coalitiepartijen zullen nooit hun eigen college laten vallen.
‘Het kan, het is weleens gebeurd. Ik heb het zelf ook meegemaakt op provinciaal niveau. En het slechtste is dat de gemeenteraad niet op de hoogte is van dit alternatieve plan. Wij vragen aan de raad dit uit te mogen werken. ‘

Wat gaan Zwollenaren missen als uw reddingsplan mislukt?
‘Dat is nu niet duidelijk. Er is nog zoveel niet duidelijk. In de huidige plannen staat niet wat dit betekent voor het personeel en voor de collectie. Of wat er gaat gebeuren met het Drostenhuis. Als men denkt dat ze alleen met het Drostenhuis verder kunnen, is dat niet de goede weg. Dat zal dan een groot verlies voor Zwolle betekenen.’

Waarom is het overleg tussen u en het HCO eigenlijk mislukt?
‘We hebben zeer constructieve gesprekken gevoerd, maar onze alternatieven zijn heel snel van tafel geveegd. Wij hadden de voorkeur voor andere scenario’s, maar dat bleek bij de partners eigenlijk nooit echt bespreekbaar.’

U blijft zich ook nu constructief opstellen?
‘Absoluut. Dat moet je ook doen. Totdat echt duidelijk is wat er nu gaat gebeuren. Dan zien we wel verder.’

Dan komt u in opstand?
‘Ik denk dat het geen zin heeft Don Quichot-achtige taferelen te organiseren. Maar we wachten eerst af of onze nieuwe plannen in ieder geval nog kunnen worden onderzocht.’

Hoe is de sfeer onder het personeel?
‘Dat is natuurlijk heel moeilijk. Zij hebben het hele jaar in onzekerheid geleefd en doen dat nu nog steeds. Want ook voor hen is er geen duidelijkheid. Maar ik moet ze een groot compliment maken, want ondanks al die onheilspellende berichten van het afgelopen jaar voeren ze hun werk prima uit.’

[advpoll id=”51″ title=”Poll” width=”270″]

Back to top button