Steeds meer Amsterdammers verhuizen naar Zwolle

Er zijn steeds meer mensen uit de Randstad die naar Zwolle verhuizen. Amsterdam is koploper van de steden waar nieuwe Zwollenaren vandaan komen.

De Zwolse bevolking is in 2018 toegenomen met 1.427 inwoners naar een totaal van 127.528. Deze groei wordt voor het grootste deel (67%) verklaard door een vestigingsoverschot (963). In 2018 vestigden namelijk 7.374 nieuwe inwoners zich in Zwolle terwijl 6.411 mensen de stad verlieten. Dit is opzienbarend want in 2013 kende Zwolle nog een negatief migratiesaldo.

Randstad
Van de groep mensen die zich in Zwolle heeft gevestigd in 2018 komen er 1511 mensen uit de Randstad, dit is een stijging van 246 mensen ten opzichte van 2014. Van de woningkopers staat Amsterdam boven aan in de rij van gemeenten waar de nieuwe Zwollenaren vandaan komen.
In dezelfde periode is een afname te zien in het aantal vertrekken, zo vertrokken er in 2018 maar liefst 215 minder mensen richting de Randstad dan in 2014.

Vestigingsoverschot
Een interessante trend valt hierin op: waar Zwolle in 2014 nog een vertrekoverschot kende met de Randstad van 182, is dit in vijf jaar omgebogen tot een vestigingsoverschot van 298, een nettoverschil van 480 personen. Het aantal externe vestigingen is ten opzichte van 2017 met 7,4% toegenomen terwijl het aantal mensen dat de stad heeft verlaten juist is afgenomen met 4.7%. Van het totaal aantal verhuisbewegingen in Zwolle is 69% intern.

Back to top button