Steeds meer bijstandsuitkeringen in Zwolle

Het wordt steeds duidelijker dat het aantal bijstandsuitkeringen in Zwolle blijft groeien. De werkdruk bij de gemeente is inmiddels zó hoog dat er ook extra geld voor personeel moet worden uitgegeven.

Begin 2015 was de verwachting nog dat het bijstandsvolume door een verbetering van de economie vanaf 2016 licht zou dalen als gevolg van verminderde instroom door ontslagen, bedrijfsbeëindigingen, studenten en WW-ers. De werk-gerelateerde instroom neemt inderdaad ook af maar per saldo wordt het volume groter door statushouders, de doelgroep voormalige Wajong en verschuiving AOW-leeftijd. De prognose is dat de groei eind dit jaar richting de 3900 klanten gaat en in 2018 en 2019 respectievelijk richting de 3900 en 4000.

Wettelijke termijn
De werkdruk bij de bijstandsverlening is dusdanig hoog geworden bij de gemeente Zwolle dat doorlooptijden deels de wettelijke termijn overschrijden en het ziekteverzuim boven de 4% is gekomen. De medewerkers ervaren de werkdruk als zeer hoog, valt te lezen in een nota van het college. Daardoor moet er 231.000 euro extra komen voor personeel. In de begroting 2018 zal een voorstel gedaan worden om de loonsom structureel op het benodigde niveau te brengen.

Back to top button