Steeds meer mensen in de schulden

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ziet het aantal hulpvragen bij geldproblemen steeds meer stijgen. Volgens de NSR komt dit deels door de coronacrisis. Sinds januari 2020 hebben al ruim 100.000 mensen hulp gezocht via de test op Geldfit.nl.

In 2019 ging het om 54.000 mensen over dezelfde periode; dit aantal is dus bijna verdubbeld. Deze test biedt ook inwoners van de gemeente Zwolle gepaste hulp om zijn of haar geldzaken op orde te krijgen of te houden.

Coronacrisis
De gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar. Ruim 1 op de 5 huishoudens heeft momenteel moeite om rekeningen te betalen. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd gaat stijgen. Het is daarom belangrijk dat mensen op tijd hulp zoeken als ze te maken hebben met geldproblemen.

Ziekte
Martin Suithoff, directeur Nederlandse Schuldhulproute licht toe: “Iedereen kan te maken krijgen met financiële problemen. Ontslag, relatieproblemen en ziekte zijn bijvoorbeeld situaties waardoor iemand te maken krijgt met geldzorgen. Deze zorgen kunnen snel oplopen in schulden. Dit willen we als de Nederlandse Schuldhulproute voorkomen. Dat doen we niet alleen, maar samen met gemeenten, het CAK, banken, energieleveranciers, telecomproviders (zorg)verzekeraars en deurwaarders.”

Passend hulpaanbod
Om iemand zo goed mogelijk te helpen, is er een eenvoudige anonieme test ontwikkeld op Geldfit.nl. Aan de hand van enkele vragen krijgt iemand inzicht in zijn of haar financiële situatie en krijgt gelijk gepaste hulp. Dit hulpaanbod bestaat uit tips en tools, maar ook hulpverlening bij een (lokale) instantie. In 2020 hebben tot nu toe ruim 27.000 mensen een passend hulpaanbod ontvangen. Ruim 4.000 hulpvragers hadden hulp nodig bij hun schulden en werden doorverwezen naar bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties (zoals FiKks/SchuldHulpMaatje) of professionele schuldhulp bij de gemeente. Het andere deel van de hulpvragers had genoeg aan tips en tools.

“We merken dat we gelukkig steeds beter worden gevonden”, aldus Suithoff, die rekening houdt met een stijging van hulpvragen in de komende maanden. “De meeste regelingen die voor corona gelden, houden in september of oktober op en dat zullen wij in het aantal hulpvragen gaan zien. Daar komen de hulpvragen die voortkomen vanuit de coronacrisis nog eens bij.”

Nederlandse Schuldhulproute
De Nederlandse Schuldhulproute werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen. Er is nog veel schuldschaamte en het schuldhulplandschap is voor veel mensen complex. Daarom wordt er samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties gewerkt aan één centrale schuldhulproute. Deze route verwijst naar gepaste hulp, van preventie tot hulpverlening. De NSR verwijst naar de online test op www.Geldfit.nl als mensen inzicht willen in hun financiële situatie.

Back to top button