Sterftecijfer in Isala veel hoger dan landelijk gemiddelde

Het sterftecijfer van Isala (Zwolle) en Isala Diaconessenhuis (Meppel) ligt veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat maakt de ziekenhuisorganisatie bekend in haar jaarverslag.

De zogenoemde HSMR (Hospital Standardised Mortality Ratio), het gewogen sterftecijfer van beide ziekenhuizen, is in 2014 statistisch significant hoger dan het landelijk gemiddelde. Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer klinische patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. Isala in Zwolle komt op 120, Isala Diaconessenhuis in Meppel op 123.

Het ziekenhuis is bezig met analyses waarom het sterftecijfer zoveel hoger ligt. Mogelijk heeft de registratiewijze geleid tot een vertekening in de resultaten, schrijft Isala zelf in het jaarverslag over 2015.

Back to top button