vrijdag , 1 december 2023

Stilohal wordt deze week gesloopt (maar er is wel een probleem)

De Stilohal gaat tegen de vlakte. Op 13 november beginnen de sloopwerkzaamheden, waarna de locatie gebruikt gaat worden voor woningbouw. Er is echter wel één probleem.

Het naastgelegen Kegelhuis blijft tijdens de werkzaamheden fier overeind staan. De gemeente probeert de club al jaren te laten verkassen, maar stuit op fel verzet van het Kegelhuis. Ook na juridische stappen van de gemeente is er geen basis om het Kegelhuis verplicht te laten verdwijnen. ‘Het is op dit moment nog niet bekend wat er met het Zwols Kegelhuis gaat gebeuren’, stelt de gemeente in een verklaring. Gesloopt wordt het in ieder geval nog niet.

De redenen voor de sloop van de Stilohal zijn duidelijk: de gebouwen verkeren in een slechte bouwkundige staat. ‘Bovendien leidt leegstand tot vandalisme en onveilige situaties in en rondom het terrein. De sloop zal op 13 november starten en zal tot maart/april 2024 duren. De komende tijd moet duidelijk worden hoe het proces voor herontwikkeling van de Stilohallocatie er verder uit komt te zien’, zegt het gemeentebestuur. Een plan om de WRZV hallen op de plek van de Stilhohal te bouwen haalde het eerder niet.

Archeologisch onderzoek
Wanneer het gebouw is gesloopt wordt er archeologisch onderzoek uitgevoerd.
In het verleden stonden op deze plek, in de kern van het oude Dieze, onder andere boerderijen. De gemeente is van plan om samen met ANNO Stadsmuseum Zwolle onderzoek te gaan doen en zal inwoners hierbij betrekken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door team archeologie van gemeente Zwolle en het is de bedoeling om samen met inwoners van Zwolle herinneringen levend te maken.