‘Stoppen met subsidie popmuziek van Hedon’

De fracties van het CDA en de VVD in Zwolle willen dat er geen subsidiegelden meer gaan naar popmuziek in Zwolle. Nu gaat er nog publiek geld naar Hedon voor popmuziek.

Bij de begrotingsbehandeling heeft het CDA samen met de VVD een motie ingediend, waarin de exploitatie van Hedon onafhankelijk van de gemeente moet zijn. De totale subsidie van Hedon is op dit moment 1.194.664 euro.

In de motie wordt gesteld dat de gemeente Zwolle met alle bezuinigingen die het te wachten staat goed moet nadenken wat de kerntaken nu exact zijn. ‘Een structurele subsidiëring van popmuziek is in de kern geen kerntaak van de gemeente Zwolle’, stellen de christendemocraten. Het CDA en de VVD verzoeken het college verkennende gesprekken te beginnen om in 2018 de exploitatie van Hedon onafhankelijk van de gemeente te laten zijn. ‘Slechts activiteiten die van meerwaarde zijn voor het sociaal domein, zoals de Fakkelteitgroep, kunnen een beroep doen op publieke middelen’, vinden de twee partijen.

Ook zegt het CDA dat er in de toekomst discussie gevoerd moet worden over de subsidies voor de Fundatie en de Spiegel.

 

Back to top button