Strenger cameratoezicht in binnenstad Zwolle

De gemeente Zwolle gaat zes extra camera’s in het centrum plaatsen om de veiligheid beheersbaar te houden.

Tijdens uitgaansavonden blijkt er een uitbreiding van uitgaan gerelateerde overlast naar andere delen van de binnenstad, namelijk naar locaties waar de horeca zich de afgelopen jaren heeft gevestigd. Dit maakt dat het oorspronkelijke cameraplan niet langer dekkend is. Concreet betekent dit de behoefte aan een uitbreiding met 6 camera’s.

Cameratoezicht levert volgens de gemeente een belangrijke bijdrage aan het beheersbaar houden van de veiligheidssituatie tijdens uitgaansavonden in de binnenstad, bezien vanuit het oogpunt van openbare orde en overlast. Het kan een preventief effect hebben (de aanwezigheid van camera’s voorkomt incidenten) en tegelijkertijd zorgen camera’s ervoor dat er meer incidenten worden geregistreerd en opgelost. Om deze meerwaarde te kunnen behouden is het noodzakelijk dat het cameratoezicht “meebeweegt” naar die gebieden waar zich uitgaansgerelateerde overlast voordoet.

 

Back to top button