Swollwacht wil opheldering over gesprekken fusie

De fractie van Swollwacht wil dat er een extra debat komt over de mislukte gesprekken voor een fusie tussen het Stedelijk Museum en het Historisch Centrum Overijssel (HCO).

Om 300.000 euro per jaar te besparen moet het Stedelijk Museum fuseren met het HCO en verliest het haar zelfstandigheid. Eerder werd bekend dat de gesprekken voor een dergelijke fusie zijn mislukt. Een speciale kwartiermaker is met beide instanties om de tafel gaan zitten, maar concludeert dat het niet is gelukt alle betrokkenen op één lijn te krijgen. Er is geen gedragen uniform beeld door SMZ en HCO op met name de vertaling van ambitie naar organisatievorm.

Onvoldoende inzicht
Voor Swollwacht is die informatie te summier en wil ze een extra informatieronde over het onderwerp, om duidelijk te krijgen waarom de gesprekken zijn mislukt. Tijdens dat debat op het stadhuis moeten ook het Stedelijk Museum, het HCO en andere betrokkenen worden aangehoord. ‘De informatie die we nu krijgen, geeft onvoldoende inzicht in achterliggende redenen en mogelijke oplossingsrichtingen’, aldus Swollwacht-raadslid Silvia Bruggenkamp.

Back to top button