maandag , 27 maart 2023
Foto: coa.nl

Swollwacht hekelt huidig voorstel over azc

William Dogger
William Dogger

De fractie van Swollwacht zal niet akkoord gaan met het huidige voorstel voor het asielzoekerscentrum in Zwolle. Ze wil wijzigingen zien: maximaal 400 vluchtelingen in de héle stad, allemaal afkomstig uit één land én voor maximaal acht jaar.

Het huidige idee voor een asielzoekerscentrum van maximaal 600 vluchtelingen zal op geen steun van Swollwacht kunnen rekenen, bepleit fractievoorzitter William Dogger. ‘Daar zijn we tegen. Eigenlijk is het ook wel raar dat er nu opeens een aantal van 600 vluchtelingen wordt genoemd in plaats van 800. Dat is gewoon het wisselgeld geweest tijdens de besprekingen met de Zwolse burgers. Eerder riep het coa nog dat 800 echt het minimum was en nu blijkt 600 ook te kunnen. In hoeverre moeten we dat serieus nemen?’

Achterban
Dogger zegt dat hij en zijn fractie en achterban lang hebben nagedacht om een definitief standpunt te bepalen. Die geeft hij nu, een dag voordat er een informatiemarkt komt waar belanghebbenden en geïnteresseerden met raadsleden in gesprek kunnen gaan over het huidige voorstel. Dogger: ‘Het gaat ons op kwaliteit en niet om kwantiteit. Wij vinden wel dat de waterschapslocatie de beste plek is, maar willen daar – en alleen dáár – maximaal 400 vluchtelingen opvangen. Daarmee komen we ook tegemoet aan de bewoners.’

Ellende in het Midden-Oosten
Swollwacht wil meer wijzigingen in het huidige voorstel zien. ‘Er wordt nu gesproken over maximaal 15 jaar, maar wij willen maximaal 8 jaar. Dan moeten we toch echt hopen dat die ellende in het Midden-Oosten voorbij is. Acht jaar is lang zat en daarbij willen we ook na vier jaar evalueren.’

Één land
Ook wil Swollwacht dat er in het asielzoekoerscentrum in Zwolle slechts personen komen uit één land. Dogger: ‘We willen geen perikelen in het centrum zelf. Dit voorstel moet ook kunnen, want dat is ook bij de opvang in de IJsselhallen gebeurd. Daar zaten alleen Syriërs. Bovendien moet de samenstelling in het azc voor 80 procent uit gezinnen bestaan en voor 20 procent uit alleenstaanden. Met deze voorstellen – die wij in een amendement zullen indienen – denken we dat we meer inspelen op kwaliteit dan op kwantiteit.’

Referendum
Als er op 19 april door de gemeenteraad gestemd gaat worden over het huidige voorstel (600 vluchtelingen voor 15 jaar) en er geen wijzigingen zullen zijn, zegt Dogger dat zijn partij niet zal instemmen. ‘Wij gaan niet zomaar tekenen bij het kruisje.’ Swollwacht zal wel steun verlenen aan het verzoek vanuit de Wipstrik om een raadgevend referendum aan te vragen.