vrijdag , 1 maart 2024
William Dogger Swollwacht
Swollwacht-wethouder William Dogger.

‘Swollwacht-wethouder William Dogger schrijft blanco cheque uit over rug Zwollenaren’

De opppositiepartijen PvdA, D66 en SP zijn niet te spreken over het ‘afvalplan’ van Swollwacht-wethouder William Dogger, waarmee het College probeert afval in Zwolle te verminderen. Inwoners die te veel afval aanbieden krijgen een boete. Swollwacht zelf was altijd tegen zo’n plan, nu stelt de eigen wethouder het voor om in te voeren.

De fracties van PvdA, D66 en SP stemmen morgen (maandag) dan ook tegen het raadsvoorstel ‘Doorontwikkeling Gemeentelijk Grondstoffenplan’ van de gemeenteraad. Zij vinden het voorstel van het college om in Zwolle vanaf 2022 via heffingen en beloningen de hoeveelheid restafval te verminderen, onvoldoende uitgewerkt.

Volgens de fracties is het op dit moment onduidelijk hoe het zogenoemde ‘Zwols Belonen’ er precies uit komt te zien. Onduidelijk is welke maatregelen genomen worden om alle inwoners in staat te stellen hun afval beter te scheiden en minder restafval in de ondergrondse containers te gooien. Daardoor is er geen zicht op de gevolgen voor inwoners en is het onduidelijk of Zwolle hiermee het doel van 100 kilo restafval per inwoner haalt.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”Jan Slijkhuis – PvdA” link=”” color=”#16989D” class=”” size=””]’De raad moet pas beslissen als er duidelijkheid is over het principe én over de maatregelen voor uitvoering en begeleiding. Dan kunnen we pas beoordelen hoe het nieuwe stelsel werkt en of het eerlijk uitpakt voor alle Zwollenaren.'[/perfectpullquote]

PvdA-woordvoerder Jan Slijkhuis zegt hierover: ‘Bij zo’n ingrijpend voorstel – wethouder Dogger noemt het een ‘stelselwijziging’- moet de raad pas beslissen als er duidelijkheid is over het principe én over de maatregelen voor uitvoering en begeleiding. Dan kunnen we pas beoordelen hoe het nieuwe stelsel werkt en of het eerlijk uitpakt voor alle Zwollenaren. Ook voor mensen die op een flat wonen of geen ruimte hebben voor meerdere containers bij huis.’

Onduidelijk
D66-woordvoerder Mark Oldengarm: ‘Het college concludeert dat met het systeem van de Proef Belonen de doelstelling van 100 kilo niet haalbaar is. Toch werkt ze juist die gedachte verder uit. Wij willen dat er op zijn minst gekeken wordt naar vormen van diftar, die in omliggende gemeenten al succesvol zijn. Nu is onduidelijk of en hoe in Zwolle de doelstelling gehaald wordt.’

Blanco cheque
SP-woordvoerder Brammert Geerling: ‘Veel Zwollenaren hebben nog altijd niet de mogelijkheid hun afval te scheiden. Ondertussen wordt ons wel gevraagd akkoord te gaan met een diftar-systeem zonder dat we weten wat dit concreet betekent voor de individuele inwoner. De gemeenteraad zou zo’n ingrijpend besluit weloverwogen moeten nemen na overleg met de stad. Nu wordt er een blanco cheque uitgeschreven over de rug van de Zwollenaar.’