Swollwacht wil actie over laagvliegroutes boven Zwolle

Swollwacht wil dat het gemeentebestuur in actie komt bij het hoofdpijndossier van de laagvliegroutes naar Lelystad Airport boven Zwolle. Ze vindt dat het College van B en W geen enkele betrokkenheid toont over het gevoelige onderwerp. ‘De inwoners van Zwolle worden volledig in het ongewisse gelaten.’

Eerder diende Swollwacht samen met de PvdA en GroenLinks al een motie in om het Zwolse stadsbestuur op te roepen uitstel te bewerkstelligen van het vliegveld in Lelystad. Dat voorstel werd aangehouden, omdat er een toezegging werd gedaan met de problematiek aan de slag te gaan. Ruim drie weken later is er voor Swollwacht echter maar weinig bereikt. ‘De Zwolse volksvertegenwoordigers (Raad en College) moeten naast onze medeburgers gaan staan om te zorgen dat er tijd en ruimte komt voor het maatschappelijk debat’, aldus fractievoorzitter William Dogger.

In de plannen die er nu liggen zullen vliegtuigen op 900 meter boven Zwolle vliegen. Tijdens een eerdere verhitte infoavond in de Nieuwe BuitensociĆ«teit werd al gezegd dat dat een ‘rotherrie’ zal veroorzaken.

Het Zwolse college is afwachtend over de lage vliegroutes boven delen van de Aa-landen en Stadshagen. Eerder schreef wethouder Michiel van Willigen dat hij het niet eens was over de opvatting van actiegroep HoogOverijssel dat de Milieu Effect Rapportage (MER) niet deugde. Later bleek HoogOverijssel toch gelijk te hebben gehad en laat staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) opnieuw een berekening van de MER uitvoeren. Ook wenst de gemeente Zwolle HoogOverijssel geen financiƫle steun te verlenen, in tegenstelling tot andere gemeenten.

Voor Swollwacht is de lakse houding van het college reden opnieuw aan de bel te trekken. Zij zal maandag mondelinge vragen stellen en wil opheldering. ‘Wij zien de ongerustheid van inwoners in Zwolle en in de omliggende gemeenten toenemen en constateren dat de inwoners van Zwolle volledig in het ongewisse worden gelaten en het College van B en W Zwolle over betreffende ontwikkelingen in alle talen zwijgt.’

De Swollwachtfractie stelt maandag de volgende vragen:

1. Wat is de huidige status aangaande de voorgenomen laagvliegroute boven Zwols grondgebied?

2. Welke consequenties, welke gevolgen of welk vervolg heeft of krijgt deze status voor Zwolle en dan in het bijzonder voor de Zwolse wijken Stadshagen, Westenholte en de AA-landen?

3. Wat is de reden dat het College van B en W Zwolle geen zichtbare betrokkenheid toont aangaande dit- voor veel burgers- gevoelige onderwerp, bijvoorbeeld door:
a. het niet frequent verstrekken van informatie aan de gemeenteraad en aan de inwoners van Zwolle,
b. openlijke stelling uit te dragen, dat laagvliegroutes boven Zwols grondgebied voor het College van B en W niet acceptabel is als daarmee de belangen (dus elk belang) van Zwolse inwoners wordt aangetast.

4. Wat mag de gemeenteraad en de inwoners van Zwolle- inzake dit laagvliegdossier- op korte termijn van het College van B&W verwachten?

Back to top button