Verkiezingsprogramma Swollwacht: schoolzwemmen terug in Zwolle

Swollwacht wil dat het schoolzwemmen terugkeert in de stad. Ook wil de partij dat ondernemers zelf moeten kunnen bepalen of zij hun winkels openen op zondag. Dat staat in het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma.

Volgens Swollwacht moet Zwolle een kindvriendelijke stad worden. Onderdeel daarvan is de terugkeer van schoolzwemmen. ‘Voor alle kinderen in het Zwolse basisonderwijs moet het weer mogelijk worden om – als onderdeel van het onderwijsprogramma – het zwemdiploma A te halen’, zegt de partij in het verkiezingsprogramma.

Koopzondagen
Ook moeten de koopzondagen worden vrijgesteld, meent Swollwacht. ‘Alle supermarkten en winkels mogen op alle zondagen open zijn, als de betreffende ondernemer dit zelf wenst.’ Tevens moet de regeldruk voor ondernemers minder worden. ‘Alle ondernemers moeten kunnen ondernemen en zij mogen in het ondernemen niet belemmerd worden door ondoorzichtige en/of overbodige regeldruk.’

Salarissen
Ook vindt de partij dat er een einde moet komen aan hoge salarissen bij gesubsidieerde overheidsinstellingen in Zwolle. ‘Instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen, moeten naar rato op subsidie worden gekort als het salaris van hun bestuurders/directieleden hoger is dan het salaris van een Zwolse wethouder.’
Tevens wil de partij dat nieuw aan te stellen bestuurders/directieleden van door de gemeente gesubsidieerde instellingen én waarvan de gemeentelijke subsidie meer bedraagt dan 100.000 euro door de gemeenteraad worden benoemd.’

Lees HIER hele verkiezingsprogramma.

Back to top button