Swollwacht wil schoolzwemmen terug in Zwolle

De fractie van Swollwacht gaat een motie indienen om het schoolzwemmen weer in te voeren in het Zwolse basisonderwijs.

De partij vindt dat er op dit moment té veel gevaar is doordat kinderen niet zwemvaardig zijn. ‘Het aantal jonge drenkelingen stijgt en daar ligt een correlatie met het wegbezuinigen van schoolzwemmen. Particuliere zwemles is voor veel gezinnen een zware financiële belasting’, aldus de partij die de motie op 11 november bij de begrotingsbehandeling zal indienen.

Swollwacht is van oordeel dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van kinderen en het niet zo mag zijn dat de financiële situatie van gezinnen het leren zwemmen in de weg staat. Schoolzwemmen in Zwolle kost zo’n 62 euro per maand per kind, voor één les per week. Het duurt ongeveer een jaar voordat een kind zijn/haar A-diploma heeft.

Back to top button