Tandartsen en mondhygiënisten dreigen failliet te gaan

Het voortbestaan van de mondzorg in Nederland is acuut in gevaar als gevolg van de coronacrisis. Er zijn al honderden online meldingen van een dreigend faillissement. De mondzorgsector telt 45.000 zorgverleners.

Tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici hebben vanaf 16 maart noodgedwongen en op advies van de overheid de reguliere zorgverlening gestaakt, maar vallen buiten alle huidige steunmaatregelen van de overheid. Nu al hebben mondzorgpraktijken die samen ruim een miljoen patiënten bedienen, bij de NZa melding gedaan van een dreigend faillissement.

95% stilgevallen
In lijn met de aangescherpte coronamaatregelen en vanwege het gebrek aan beschermingsmiddelen hebben alle mondzorgkoepels hun verantwoordelijkheid genomen door ten behoeve van de volksgezondheid alleen nog voor spoed geopend te zijn, schrijft de belangenorganisatie. Ruim 95% van de zorgverlening is stil gevallen, terwijl de vaste kosten voor het leveren van deze wettelijk verplichte spoedzorg doorlopen. Vanaf het moment van sluiten is kenbaar gemaakt wat dit offer voor gevolgen heeft en welke specifieke steunmaatregelen nodig zijn om de sector overeind te houden. Op dit moment kunnen mondzorgpraktijken immers nergens terecht om aanspraak te maken op steunmaatregelen, omdat zij buiten de algemene steunmaatregelen van de overheid vallen.

Verloren omzet
Het voorstel van de gezamenlijke mondzorgkoepels is dat praktijkhouders een beperkte compensatie vragen voor verloren omzet. Deze compensatie is gericht op het kunnen betalen van de kosten en het overeind houden van de onderneming. Dit kost feitelijk minder dan de mondzorg zou hebben gekost als er in deze periode geen coronacrisis was geweest. De contouren van dit voorstel waren vooraf bekend bij VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland, maar desondanks is het overleg van gisteren op niets uitgelopen. ‘Het uitblijven van duidelijkheid is uitermate teleurstellend, omdat de NZa al honderden online meldingen over dreigende faillissementen heeft ontvangen en de website daardoor korte tijd offline moest’, aldus de mondzorgkoepels.

Back to top button