zondag , 25 februari 2024

Thorbeckegracht overstroomt, wateroverlast in Zwolle neemt toe

De kades van de Thorbeckegracht zijn niet opgewassen tegen het stijgende water. Op een aantal plekken stroomt het over. De wateroverlast in Zwolle is ook elders te merken.

Vooral aan de kant van café Het Beugeltje en Cultuurschip Thor is het gevaarlijk geworden. De kades van de Thorbeckegracht zijn niet meer zichtbaar. Wie niet oppast, loopt zo de gracht in. De eigenaar van Het Beugeltje zegt op X dat het steeds spannender wordt en vraagt zich af of de gemeente nog gaat ingrijpen. ‘Komen er nog zandzakken?’

Volgens de gemeente is dat niet nodig. ‘We zijn net wezen kijken. De kelder is ondergelopen, dat is vervelend, maar er komen geen zandzakken. Het peil in de Stadsgracht bereikt waarschijnlijk vanavond het hoogste punt, maar naar verwachting is geen noodkering nodig. We houden vinger aan de pols.’ De gemeente heeft een speciale website geopend waar bewoners wateroverlast in Zwolle kunnen melden.

Ook in andere delen van Zwolle zorgt het hoogwater voor steeds meer overlast. Het waterpeil van het Almelose Kanaal bij Park de Wezenlanden staat zó hoog dat eigenaren van een aantal woonboten met een rubberen boot naar de voordeur moeten peddelen.

Waterstanden Vecht nemen toe

Waterschap WDO Delta vermoedt dat de waterstand morgen (woensdag) het hoogste punt bereikt. ‘De waterstand in de Vecht neemt nog steeds toe. De uiterwaarden staan vol. De waterstanden in de Sallandse weteringen staan ook nog steeds uitzonderlijk hoog. Met de neerslag die we nog verwachten, houdt deze hoge waterstand in de weteringen nog enige tijd aan. Omdat de Sallandse weteringen en de Vecht allebei in Zwolle uitkomen, staan de Zwolse stadsgrachten ook hoog.’ Experts houden morgen wel rekening met een overstroming van de IJssel. Een noodplan daarvoor is in werking gesteld.