Toch geen referendum in Zwolle over azc

Er komt geen referendum in Zwolle over de komst van een asielzoekerscentrum voor maximaal zeshonderd vluchtelingen aan de Dokter van Thienenweg. De initiatiefnemers van de volksraadpleging staken het verzamelen van de meer dan 5800 handtekeningen die nodig zijn voor het houden van een referendum.

Wat de initiafnemers betreft is de nuance in de discussie over vluchtelingenopvang onvoldoende gediend met een referendum. De voorwaarde van minimaal 30% tegenstemmende kiesgerechtigden voor een uitkomst welke slechts raadgevend is vormde mede aanleiding tot dit besluit.

Raadsdebat
Voorafgaand aan het raadsdebat op 19 april jl. moest het referendum officieel aangevraagd worden. Het idee een referendum te houden ontstond in aanloop naar de raadsvergadering over de vestiging van een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Oosterenk. De gemeenteraad besliste toen dat op de ‘waterschapslocatie’ maximaal zeshonderd vluchtelingen onderdak geboden kan worden in (voornamelijk) nieuwbouw die naar schatting begin 2018 in gebruik kan worden genomen.

Gesprek met burgemeester
De initiatiefnemers van het referendum zagen liever een kleiner azc op de waterschapslocatie en aanvullende opvangcentra elders in de stad. In een gesprek met burgemeester Henk Jan Meijer hebben vertegenwoordigers van de initiatiefnemers aangegeven bij nader inzien af te zien van het referendummiddel.

Uitvoering
Nu het referendum van de baan is, kan uitvoering worden gegeven aan het raadsbesluit van vorige maand. Een van de eerste stappen daarbij is een startbijeenkomst – nog voor de zomervakantie – van de commissie van bewoners en andere belanghebbenden die de komende jaren meedenkt over de leefbaarheid en veiligheid rondom het opvangcentrum.

Back to top button