zaterdag , 2 maart 2024
Waterski

Toch waterskibaan in Wijthmenerplas

De waterskibaan in de Wijthmenerplas gaat er komen. Eerder was er nog felle kritiek op het plan, maar uiteindelijk heeft de gemeenteraad ingestemd.

In een eerder debat lieten veel partijen zich kritisch uit over de initiële plannen voor een waterskibaan in de Wijthmenerplas. Wethouder René de Heer heeft de afgelopen twee weken geprobeerd om aan de bezwaren tegemoet te komen . Dat leverde succes op. Onder andere de kritische PvdA – coalitiepartner – zwichtte voor de wijzigingen.

Het toegestane geluidsniveau gaat omlaag en met de duikverenigingen zijn afspraken gemaakt, zodat ook zij hun sport kunnen blijven beoefenen. Wel werd er een motie ingediend om het tracé van de baan te kunnen wijzigen. SP, CDA en GroenLinks stemden tegen.