Toekomst WRZV-hallen nog ongewis

Zwolle gaat onderzoeken hoe of waar de WRZV-hallen van blijvende waarde kunnen zijn voor sporters en andere gebruikers. Het bijna 30 jaar oude complex aan de Buitengasthuisstraat is dermate gedateerd dat goed gebruik steeds lastiger wordt. In het onderzoek naar de haalbaarheid van renovatie of nieuwbouw worden ontwikkeling in de omgeving van de bestaande locatie betrokken.

De WRZV-hallen zijn een belangrijke schakel in de Zwolse mogelijkheden om te sporten. Zowel sportverenigingen als onderwijsinstellingen maken gebruik van de accommodatie. Maar de gedateerde indeling en noodzakelijk onderhoud zijn reden voor een aantal belangrijke gebruikers om vertrek uit de hallen te overwegen. Omdat de exploitatie door SSW al langer onder druk staat wil de gemeente de komende periode gebruiken om te kijken hoe de voorziening toekomstbestendig gemaakt kan worden. Het onderzoek richt zich dan op de mogelijkheden van renovatie of van nieuwbouw, in de buurt van de bestaande locatie. Het onderzoek wordt gedaan door een extern bureau, in opdracht van zowel de gemeente als SSW.

Vrije Evangelisatie Zwolle
Een van de partijen waaraan SSW de hallen (met name in het weekeinde) verhuurt is de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ). De VEZ huist in een pand op de hoek van de Rieteweg en de Blaloweg en maakt in ieder geval tot 2018 voor diensten en andere bijeenkomsten gebruik van de WRZV-hallen. Omdat de VEZ groeit denkt de organisatie na over een auditorium voor ongeveer 2500 bezoekers. De (on)mogelijkheden voor die wens worden meegenomen in het onderzoek naar de toekomst van de WRZV-hallen.
De komende periode wordt vastgesteld hoe het onderzoek en het vervolgtraject het beste vormgegeven kan worden. De inschatting is dat het onderzoek eind van dit jaar afgerond kan worden.

Back to top button