Topwerklocatie voor duurzaamheid op Marslanden A

Het gebied van Enexis op Marslanden A en de Nooterhof kan zich de komende jaren ontwikkelen tot een proeftuin en vestigingsplek voor initiatieven en bedrijven op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Daarmee kan het de derde topwerklocatie van Zwolle worden, naast het Polymer Science Park (kunststof) en Health Innovation Park (zorg).

Het gebied omvat onder meer de werklocatie van Enexis en het Doepark Nooterhof. Het wordt omsloten door de Marsweg, Leo Majorlaan, Almelose Kanaal en de spoorlijn Zwolle-Meppel en maakt deel uit van de groene vingerstructuur van Zwolle. In dit gebied waren verschillende partijen bezig met toekomstige ontwikkelingen: Enexis, Landstede (Nooterhof), gemeente, waterschap Groot Salland en Milieuraad. Zij besloten te onderzoeken of er draagvlak was voor een gezamenlijke ontwikkeling van het gebied. Dat resulteerde uiteindelijk in de Ontwikkelingsvisie Nooterhof-Marslanden A.

Clustering
In totaal dertien partijen, waaronder onderwijs, overheden, adviesbureaus en werkgevers, hebben zich eind vorig jaar verbonden aan de visie. Ze zien in dit gebied goede kansen voor een clustering van leren, werken en onderzoeksprojecten rond energie, water en klimaat.

Wethouder René de Heer: “We zijn als gemeente erg blij met het initiatief van Enexis en haken daar graag bij aan. De gebiedsontwikkeling sluit aan bij strategische vraagstukken waar we als gemeente mee bezig zijn, zoals de Klimaatactieve Stad, de energietransitie en circulaire economie. Met de Nooterhof, het Enexishuis en de duurzame kantoren van Enexis is er al een mooie uitgangspositie voor de verdere ontwikkeling van dit gebied tot een topwerklocatie voor duurzaamheid. Daar kunnen de stad en regio van profiteren.”

Campus
Uitgangspunt in de Ontwikkelingsvisie is het bij elkaar brengen en huisvesten van bedrijven, scholen en onderzoeksprojecten rond energie, water en klimaat in een campusachtige setting. Daardoor ontstaat er een kruisbestuiving en een interessante omgeving voor studenten, trainees, startende ondernemers, investeerders en sociale ondernemers die werk willen maken van deze thema´s. Dat past in de gemeentelijke ambitie om meer ruimte te geven aan initiatieven en innovaties op het vlak van klimaat, energie, sociaal ondernemerschap en nieuwe banen.

Agenda
De komende maanden werken de samenwerkingspartners een agenda uit waarmee ze op korte termijn aan de slag gaan. Daarbij wordt gedacht aan het verduurzamen van woningen, gebruik van water voor koeling en opwarming, klimaatadaptatie en huisvesten van studenten en startende bedrijven.

Back to top button