Twijfels over communicatie van gemeente Zwolle

GroenLinks wil dat Zwollenaren goed op de hoogte kunnen blijven van de discussies en besluiten van hun gemeenteraad. Dat kan op dit moment onvoldoende, vindt de partij. Aanleiding voor de zorgen hierover vormt het bericht dat de gemeente Zwolle na een jaar al weer afstapt van de GemeenteWijzer in de kiosk-app, omdat het bereik daarvan niet aan de verwachtingen voldeed.

De wekelijkse Raadswijzer met de agenda van raadsvergaderingen, de belangrijkste raadsbesluiten en ander nieuws over de gemeenteraad, werd vanaf 1 januari niet langer in huis-aan-huisblad de Peperbus gepubliceerd, maar in de digitale Zwolle-kiosk voor tablets. Het overige gemeentelijke nieuws gaat daar per 1 september dus uit. Zwollenaren kunnen nu gebruik maken van een weer nieuwe app voor het gemeentenieuws, dat ze zo op de mobiele telefoon kunnen volgen. Maar hoe zit het met de berichtgeving over de gemeenteraad?

‘Blijven Zwollenaren voor actuele informatie over hun gemeenteraad dan nog wel aangewezen op de kiosk-app, die kennelijk niet aan de verwachtingen voldoet?’ vraagt fractievoorzitter Patrick Rijke zich af. ‘Of gaat die informatie ook over naar een nieuwe app, waarvan de effectiviteit nog onzeker is?’

Bereik
GroenLinks vindt dat Zwollenaren niet alleen digitaal maar ook op andere manieren goed moeten kunnen volgen wat hun vertegenwoordigers in de raad bespreken en besluiten. Er is zo veel informatieaanbod via digitale media, dat te betwijfelen valt of mensen zo het werk van de gemeenteraad kunnen volgen. Eerst moet het bereik van zulke middelen aantoonbaar net zo groot zijn als via de traditionele communicatiekanalen die de raad ter beschikking had.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de inwoners van Zwolle op verschillende manieren in aanraking komen met de gemeenteraad. De besluiten die daar worden genomen namens de Zwollenaren gaan tenslotte de hele bevolking aan. Daarom stelt de partij vragen over de middelen waarmee inwoners het werk van de gemeenteraad kunnen volgen.

Back to top button