Twijfels over onafhankelijkheid onderzoek windmolens

Er is opnieuw twijfel ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek naar windmolens die vlakbij woonwijken Spoolde, Westenholte en Stadshagen moeten komen. Pondera Consult, het bedrijf dat op een objectieve manier een ‘verkenning’ moest begeleiden, blijkt ook de website van de voorstanders in handen te hebben.

Het gaat om de website windenergieinzwolle.nl, het platform van de voorstanders van de windturbines bij Spoolde, Westenholte en Stadshagen. Bij het kopje ‘Over Ons’ staat dat het gaat om de initiatiefnemers: Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie. Maar wie verder kijkt naar het beheer van de website komt op een heel ander bedrijf uit: Pondera Consult. De houder van de website is Hans Rijntalder, de eigenaar van Pondera.

Dat bedrijf had de laatste maanden juist een cruciale rol in een neutrale verkenning van de mogelijkheden van windmolens op Voorst. Zij zorgden voor de informatievoorziening naar de zogenoemde ‘klankbordgroep’. Die groepering was in het leven geroepen om te kijken hoe groot het draagvlak zou zijn onder de verschillende belanghebbenden (bewoners, ondernemers, milieuorganisaties etc). Gedurende dat hele proces blijkt nu dat Pondera ook de website van de initiatiefnemers in handen had.

Gedurende het hele proces van een ‘verkenning’ blijkt dat Pondera ook de website van de vóórstanders beheerde.

Tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep waren er al vraagtekens over de dubbele rol van Pondera Consult. In hoeverre is de onafhankelijkheid in dit traject gewaarborgd, was een van de vragen. De gemeente antwoordde: ‘Wij vragen Pondera Consult als deskundige op te treden tijdens de verkenning en objectieve informatie te leveren op basis waarvan kan worden beoordeeld onder welke voorwaarden windenergie op Voorst mogelijk is. Pondera Consult wordt niet gevraagd om een advies te geven over de wenselijkheid van windenergie.’

Maar de website windenergieinzwolle.nl staat vol lovende nieuwsberichten van de initiatiefnemers. Zo gaan de laatste posts over een ’tevreden’ Blauwvinger Energie en staat er een complete stadsbrief van de drie initiatiefnemers. In dat laatste schrijven valt bijvoorbeeld te lezen: ‘We mogen niet vergeten dat niet kiezen voor duurzaam betekent dat we voor onze energie afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas). En dat leidt tot grote problemen (klimaat, luchtvervuiling en bijvoorbeeld aardbevingen in Groningen).’ Op de website staat geen enkel bericht van de tegenstanders van windmolens – voornamelijk de bewoners die straks tegen de 150 meter hoge turbines moeten aankijken.

Die tegenstanders spraken er dinsdag tijdens een bijeenkomst in Het Anker in Westenholte hun verontwaardiging over uit. ‘Wethouder Ed Anker verwijst voor informatievoorziening naar de website van de initiatiefnemers (die dus in handen blijkt van Pondera, red.).’

‘Achteraf gezien hadden we de website wellicht beter kunnen overdragen. Dat was een optie geweest en misschien ook iets voor de toekomst. Maar ik zou het vervelend vinden als er een relatie wordt gelegd met onze onafhankelijke informatievoorziening.’

Martijn ten Klooster werkt namens Pondera aan het onderzoek in Zwolle en was ook aanwezig bij de bijeenkomsten van de klankbordgroep. ‘Wij hadden eerder al een scan uitgevoerd voor de locatie bij Scania. Gaandeweg het traject hebben de initiatiefnemers gevraagd of zij onze informatie konden delen. Wij hebben tegen hen gezegd dat het gebruikelijk is om dat via een website te doen. Wij doen dat ook voor andere windparken en hebben daar formats voor liggen. Dat hebben wij toen voor hen opgezet. Voor de inhoud van de website zijn we niet verantwoordelijk.’

Maar kunt u de zorgen voorstellen van anderen die zeggen dat Pondera met twee petten op zit?
‘Achteraf gezien hadden we de website wellicht beter kunnen overdragen. Dat was een optie geweest en misschien ook iets voor de toekomst. Maar ik zou het vervelend vinden als er een relatie wordt gelegd met onze onafhankelijke informatievoorziening. Het beheer van de website voor de initiatiefnemers heeft geen relatie met de inhoud van onze adviezen.’

Jac de Boer van Tegenwindvoorst.nl twijfelt vooral aan de rol van de gemeente Zwolle die tijdens het proces telkens met Pondera in zee gaat. ‘Wij hebben zó vaak aangegeven dat er ook een extern bedrijf moet worden ingeschakeld. Ik kan me voorstellen dat Pondera in een eerder stadium een website voor de initiatiefnemers heeft opgezet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de gemeente Zwolle datzelfde bedrijf telkens weer inschakelt voor onderzoeken. De inkomsten van Pondera komen grotendeels uit windenergie, dan is het toch niet raar dat je een ander bedrijf ook eens laat meedenken. Zeker als het gaat om draagvlak te onderzoeken bij de eigen bevolking.’

De Boer en zijn organisatie gaan nu zelf proberen op eigen kosten een onderzoek te laten verrichten door een ander bedrijf dan Pondera. ‘Het is eigenlijk ongelooflijk dat als burgers iets willen ze dat allemaal uit eigen zak moeten betalen en alles in hun eigen tijd moeten doen.’

Back to top button