Twijfels over onafhankelijk onderzoek windmolens

Bewoners van Spoolde en Westenholte hebben vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van onderzoeksbureau Pondera. Die is voor de gemeente een quickscan aan het uitvoeren voor 150 meter hoge windmolens vlakbij de woonwijken.

Nu blijkt dat Pondera in 2014 ook al voor Scania een onderzoek heeft uitgevoerd naar de mogelijkheid van windmolens vlakbij Spoolde en Westenholte. En dát bedrijf is juist een van de initiatiefnemers om minstens drie windmolens van 150 meter hoog bij de Zwolse woonwijken te plaatsen.

Klankbordgroep
Tijdens gesprekken in de klankbordgroep hebben bewoners vraagtekens geplaatst over het gebrek aan onafhankelijkheid van het onderzoek. Inmiddels is toegegeven dat Pondera namens Scania in 2014 een haalbaarheidsscan in opdracht van het bedrijf heeft verricht. Eenzelfde soort quickscan verricht Pondera nu dus voor de gemeente. Op basis daarvan wordt er een beslissing genomen over het wel of niet voorstellen om 150 meter hoge  windmolens te plaatsen, op 400 meter van woonwijken en 440 meter van een basisschool.

Belangenverstrengeling
De gemeente Zwolle bevestigt dat de quickscan van Pondera het eerste vastgestelde rapport wordt. Zij weerspreekt het idee dat er sprake is van belangenverstrengeling. ‘Pondera Consult is een zeer ervaren bureau op het gebied van windenergie. De gemeente vraagt Pondera Consult als deskundige op te treden tijdens de verkenning en objectieve informatie te leveren op basis waarvan kan worden beoordeeld onder welke voorwaarden windenergie op Voorst mogelijk is. Pondera Consult wordt niet gevraagd om een advies te geven over de wenselijkheid van windenergie. College en raad besluiten aan de hand van de resultaten van de verkenning of windenergie op Voorst wenselijk is en of, en zo ja onder welke voorwaarden, de gemeente wil meewerken aan het initiatief.’

Back to top button