Unieke vondst in Zwolle van ‘Blauwe Kamer’ uit de jaren 1790

Bij de verhuizing van de collectie naar een nieuw depot is een unieke Zwolse interieurbetimmering met wandbespanningen aangetroffen, hoogst waarschijnlijk uit de jaren 1790. Na het aantreffen van deze interieurstukken is onderzoek gedaan naar de herkomst, fysieke staat en cultuurhistorische waarde. Het betreft een rijk gedecoreerde betimmering met geschilderde behangsels waarin de kleur blauw de boventoon voert, vandaar de naam Blauwe Kamer.

Uit het onderzoek blijkt dat de Blauwe Kamer uniek is wat betreft ontwerp en uitvoering. Het vertrek is waarschijnlijk omstreeks 1790 gemaakt. Bij de uitvoering waren verschillende kunstenaars en ambachtslieden betrokken. Interieurs met geschilderde decoraties op de betimmering, zoals bij de Blauwe Kamer, zijn zeldzaam. In Nederland zijn slechts twee vergelijkbare interieurs uit de periode rond 1800 bewaard gebleven.

Diezerstraat
Uit het onderzoek komt naar voren dat de Blauwe Kamer tot 1951 het decor was van de achterkamer van het voorhuis van Diezerstraat 39. De betimmering is in dat jaar onder leiding van de architect C.W. Royaards met toestemming van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit het pand verwijderd. Na enige tijd in Elburg opgeslagen te hebben gelegen, is de betimmering naar het Drostenhuis in Zwolle getransporteerd om in het museum te worden gebruikt voor een stijlkamer in Lodewijk XVI-stijl. In 1955 staakten de plannen, vermoedelijk zowel om praktische als om financiële redenen. Sindsdien lagen de onderdelen in het depot van voormalige Stedelijk Museum Zwolle. De collectie is inmiddels in beheer overgegaan naar het Historisch Centrum Overijssel.

(tekst loopt door onder foto)

Het merendeel van de onderdelen van de betimmering, de geschilderde behangsels en bovendeurstukken en de penantspiegel zijn bewaard gebleven. De betimmering is nagenoeg compleet, op enkele kleine onderdelen na. Alleen de bekroning van de penantspiegel, bestaande uit verguld houtsnijwerk en een ingelijst gipsen afgietsel, is beschadigd en door houtworm aangetast. De schilderingen op doek (vier behangsels en twee bovenstukken) zijn in redelijke staat en op één baan van de behangsels na compleet. De stucdecoraties tegen het plafond en de schoorsteensteen alsmede de deuren zijn vermoedelijk in Diezerstraat 39 achtergebleven en nadien helaas verdwenen.

Gedocumenteerd
De interieuronderdelen zijn onderzocht, gedocumenteerd en gefotografeerd. Ook zijn de foto’s van de interieuronderdelen in huidige staat (in kleur) geprojecteerd over de (zwart-wit) foto van de situatie op locatie in 1938. Vervolgens zijn de stukken in het depot van Historisch Centrum Overijssel opgeslagen. Voor toekomstig gebruik is een restauratie noodzakelijk.

Onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de afdeling Erfgoed van de gemeente Zwolle door kunst- & interieurhistoricus Richard Harmanni in samenwerking met restaurator en kleuronderzoeker van historische interieurs Bert Jonker en masterstudenten van de opleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in hout- en meubelrestauratie. De Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis verleende als eigenaar van de stukken haar medewerking aan het onderzoek.

Back to top button