Vaccinatie met AstraZeneca per direct stopgezet

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  heeft besloten om per direct het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk stop te zetten.

Dit besluit valt na het advies van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen om, uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, het toedienen van het vaccin tijdelijk te pauzeren. Vanuit het voorzorgsprincipe is besloten om de komende twee weken (tot en met zondag 28 maart) niet te prikken met AstraZeneca.

Huisarts
GGD’en en huisartsen zijn door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnformeerd over het besluit. Alle afspraken voor een vaccinatie met AstraZeneca de komende twee weken worden afgezegd. Mensen krijgen daarover bericht van de GGD of hun huisarts. De voorzorgsmaatregel heeft geen gevolgen voor geplande vaccinaties met de vaccins van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Trombose
CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert tijdelijke pauze uit voorzorg. Directe aanleiding voor het advies van medicijnautoriteit CBG is nieuwe informatie die dit weekend beschikbaar is gekomen. Het gaat om andere klachten dan de eerdere bekende trombosegevallen na vaccinatie, waarop het CBG zich voor dit weekeinde baseerde. Het CBG benadrukt dat er vooralsnog geen oorzakelijk verband is aangetoond tussen het vaccin en de meldingen uit Noorwegen en Denemarken. Het Europese geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het EMA European Medicines Agency doet op dit moment nader onderzoek.

AstraZeneca in Nederland
In Nederland ontvangen mensen van 60 tot en met 64 jaar, mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas via hun huisarts, patienten in GGZ geestelijke gezondheidszorg -instellingen en medewerkers in de langdurige zorg het vaccin van AstraZeneca. GGD’ en huisartsen dienen de vaccinaties toe. De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is op 12 februari gestart. Het interval tussen de eerste en de tweede prik is 12 weken.

Back to top button