Van der Capellen SG moet wellicht verhuizen van Lassuslaan

De gemeente gaat onderzoeken of de volledige nieuwbouw van de Van der Capellen SG wel op de huidige locatie aan de Lassuslaan in Holtenbroek moet plaatsvinden.

In het locatieonderzoek voor de nieuwbouw Van der Capellenschool SG wordt niet alleen de huidige vestigingslocatie aan de Lassuslaan betrokken. Dat was eerder wél zo. Uitgangspunt was nieuwbouw op het naastgelegen sportveld.

‘Mede door de ontwikkelingen op de beschikbaarheid van ruimte voor bewegingsonderwijs, de leerlingaantallen en de overweging om te kiezen voor een energieneutraal gebouw is een verdiepend locatieonderzoek gewenst’, schrijft de gemeente. ‘Het locatieonderzoek voorziet in een afweging van onderwijskundige-, ruimtelijke- en financiële belangen om te komen tot een definitieve locatiekeuze en kaders voor de nieuwbouw.’

De uitkomst van het uit te voeren locatieonderzoek kan leiden tot heroverweging van het besluit aan de Lassuslaan de nieuwbouw te realiseren.

De complete nieuwbouw van de Van der Capellen SG gaat 17,7 miljoen euro kosten.Het is de verwachting dat het locatieonderzoek in juni is afgerond.

Back to top button