Vanaf 1 april worden Zwollenaren beboet voor te veel afval (geen grap)

Vanaf 1 april 2021 treedt het plan van Swollwacht-wethouder William Dogger aan, stadgenoten worden dan beboet als ze te veel afval hebben.

De eerste stap is een verandering in de haal- en brengservice van grof huisvuil en grof tuinafval in Zwolle. Elk huishouden kan vanaf 1 april twee keer per jaar gratis een tuinzak voor grof tuinafval aanvragen, één keer gratis grof huisvuil aan huis laten ophalen en jaarlijks in totaal 500 kg grof huisvuil en/of grof tuinafval gratis naar het milieubrengstation van ROVA brengen.

Bent u door uw tegoed heen, dan moeten Zwollenaren de portemonnee trekken:

  • Extra keer tuinzak laten brengen en ophalen: €25,- per zak
  • Extra keer grof huisvuil laten ophalen: €40,- per kubieke meter
  • Extra grof huisvuil brengen: €27,- per 100 kg, met uitzondering van harde plastics en vloerbedekking (€23,50 per 100 kg)
  • Extra tuinafval brengen: €8,10 per 100 kg

De gemeente wil de hoeveelheid restafval in Zwolle verder terugbrengen en geeft daardoor boetes aan inwoners als ze te veel afval wegbrengen. Het plan komt uit de koker van Swollwacht-wethouder William Dogger. Opmerkelijk: voor de vorige verkiezingen waren Dogger en zijn partij faliekant tégen zo’n boetesysteem.

Na de extra kosten voor de haal- en brengservice zullen Zwollenaren in een later stadium ook beboet worden als ze te veel afval in de ondergrondse containers deponeren.

 

Inwoners die een tuinzak willen bestellen of grof huisvuil willen laten ophalen, kunnen daarvoor een afspraak maken via de website van ROVA, de ROVA-app of het Klantcontactcentrum van ROVA. Hierin verandert dus niets. Wel heeft u daarbij vanaf 1 april ook uw ROVA-pasnummer nodig. Hierop wordt namelijk bijgehouden hoeveel tegoed uw huishouden nog heeft. Brengt u afval naar het milieubrengstation? Vergeet ook dan uw ROVA-pas niet.

Wat is grof huisvuil en grof tuinafval?
Grof huisvuil is afval uit de inboedel van uw woning, dat te groot of te zwaar is voor uw restafvalcontainer. Bijvoorbeeld een bank, matras of tapijt. Afval dat “nagelvast” in of bij de woning zat, bijvoorbeeld een keukenkastje of deur, valt hier niet onder. Dit is bouw- en sloopafval. Grof tuinafval is afval uit uw tuin dat te groot of te zwaar is voor de gft-container. Zoals snoeiafval en grote hoeveelheden gemaaid gras of bladeren.

Autobanden
Voor het wegbrengen van autobanden, dakleer en grond & zand naar het milieubrengstation betaalt u voortaan vanaf de eerste kilo een vergoeding. Voor alle andere soorten afval die u wegbrengt, veranderen de kosten niet. Het wegbrengen van metaal, textiel, glas en karton naar het milieubrengstation blijft bijvoorbeeld gratis.

Back to top button