Bezwaren waterskibaan Wijthmenerplas zwellen aan

WaterskiDe waterskibaan die er in de Wijthmenerplas moet komen, zorgt voor steeds meer discussie. Bewoners, milieuraad, maar ook de politiek hebben nog veel vraagtekens.

Het lijkt geen uitgemaakte zaak te zijn dat de geplande waterskibaan in de Wijthmenerplas er zonder slag of stoot zal komen. Behalve belangenorganisaties, heeft ook de Zwolse politiek vraagtekens over de impact van het hele plan op de Wijthmenerplas. Vooral de behoorlijke oppervlakte (eenderde van de plas) die de baan bestrijkt is een zorg.

Hier is een document te lezen waar alle reacties op het plan zijn verzameld:

[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”4844,” filesPerPage=”3″]

Volgens de bewoners staat het plan haaks op de ontwikkelingsvisie voor de Wijthmenerplas. Ze toetst de huidige plannen aan een aantal punten uit die visie.

– Jaar rond gebruik van de plas? Nee

Een waterskibaan trekt alleen in de zomermaanden bezoekers en de toekomstige exploitant heeft niet duidelijk kunnen maken welke outdoor en health activiteiten hij in de overige maanden gaat doen. De exploitant heeft daar geen ervaring mee.

– Behoud van het natuurlijk karakter? Nee

12 meter hoge masten, gemiddeld 40 meter van de oever van de plas met tuidraden van gemiddeld 50 meter naar de over van de plas en 1 tuidraad naar het naaktstrandje en daarboven op nog springschansen en andere bouwwerken in de plas, geven horizonvervuiling. En dus geen behoud van het natuurlijk karakter van de plas.

– Behoud van het rustige karakter? Nee

Waterskiërs die met een snelheid van 30 km per uur over de plas gaan en over schansen springen verstoren de rust. Bovendien staat op de website van de uitbater zijn plan om tot twee uur ‘s nachts feesten en evenementen te houden voor 100 tot 250 mensen.

waterski3_wijthmenerplasMilieuraad
Ook de Milieuraad heeft in een brief van 6 januari afstand genomen van de plannen in en rond de Wijthmenerplas. Ze schrijft: ‘De onevenredig grote ruimteclaim van de waterskibaan op de Wijthmenerplas heeft niets te maken met het oppervlak (30 ha), dat deze baan zal innemen.
Deze ruimtelijke claim heeft betrekking op de locatie van de baan en paviljoen midden in de
plas, hetgeen in de brief van de Milieuraad duidelijk is aangegeven.’

De prijs is te groot
‘Daarom is vorig jaar in overleg met de projectleiding en ook in goed overleg met de exploitant geprobeerd een gunstiger locatie te vinden, dichter bij het intensievere gebruikte noordwestelijke deel van de plas. De Milieuraad dacht dat dit kon, maar dit bleek niet het geval te zijn. Naar de argumenten daartoe hebben wij geluisterd. Onze grondhouding was: ‘aangelijnd waterskiën is een mooie sport, later we meedenken in het planproces’. Nu komen de skibaan (een snelle sport, hoge masten en lijnen e.d.) en paviljoen te liggen in het rustigste en ecologisch/landschappelijk meest hoogwaardige deel van de plas, dat ook conform gemeentelijk beleid gespaard dient te worden. Deze prijs achten we te groot.’

Morgen (maandag) debatteert de gemeenteraad over de plannen voor de Wijthmenerplas.

Back to top button