Veel verkeershinder in centrum Zwolle

Automobilisten in Zwolle moeten vanaf vandaag rekening houden met langdurig oponthoud. De Pannenkoekendijk en de Harm Smeengekade zijn tot medio september 2015 afgesloten voor het wegverkeer voor een omvangrijke reconstructie.

Per dag maken ongeveer 17.000 auto’s gebruik van de verkeersader. De reconstructie is nodig om de doorstroming van het verkeer te vergroten en om de binnenstad ook in de toekomst bereikbaar te houden. De komende maanden bestaan de werkzaamheden uit het opbreken van de bestaande verharding, het kappen van bomen en het aanleggen van de nieuwe busbaan. Daarnaast voert de aannemer activiteiten uit aan de kademuur, de kruising Emmawijk – Harm Smeengekade en de toegang tot parkeergarage Maagjesbolwerk.

Auto
De nieuwe tijdelijke weg over het toekomstige Katwolderplein tussen de Katerdijk en rotonde Kamperpoortenbrug zorgt ervoor dat de binnenstad tijdens de reconstructie voor automobilisten bereikbaar blijft. Het verkeer op de A28 richting het Zwolse centrum vanuit noordelijke richtingen (Groningen/ Leeuwarden) wordt geadviseerd om afslag Noord te nemen. Het verkeer op de A28 richting het Zwolse centrum vanuit zuidelijke richtingen (Amersfoort/ Apeldoorn) wordt geadviseerd om afslag Zuid te nemen.

Fiets
Door de wegwerkzaamheden zijn de Pannekoekendijk, Harm Smeengekade en de Kamperpoortenbrug niet toegankelijk voor het fietsverkeer. Fietsers vanuit de Willemskade richting het Rodetorenplein worden omgeleid via de Emmawijk en Eekwal. Vanuit de Katerdijk/ Hofvlietbrug richting het Rodetorenplein, kan men rijden via de Rodetorenbrug. De fietsroute van Holtenbroek naar de Veerallee loopt via de Zwartewaterallee en Rieteweg. De fietsroute van Dieze naar het NS-station loopt via de Buitenkant, Jufferenwal, Eekwal, Burg. van Roijensingel en Stationsweg.

OV
Tijdens de werkzaamheden vervallen de huidige bushaltes op de Harm Smeengekade en Katerdijk. Er zijn tijdelijke bushaltes op de Emmawijk nabij de Nieuwe Havenbrug en aan de Zwartewaterallee. De buslijnen 1, 2, 3, 10, 12 en 83 rijden een route door het centrum via de Eekwal, Jufferenwal, Buitenkant en Dijkstraat. De overige lijnen rijden via de Zwolse binnen- en buitenring.

Voetpad
Tijdens de werkzaamheden is het voetpad aan de beide zijde van de Pannekoekendijk, tussen de kruising met de Katerdijk en de rotonde Kamperpoortenbrug, niet toegankelijk. Ook is het voetpad aan de centrum-zijde van de Harm Smeengekade afgesloten. De tijdelijke looproute vanuit de wijk Kamperpoort en Willemskade richting het centrum, loopt via de Harm Smeengekade aan de Kamperpoort-zijde en de rotonde Kamperpoortenbrug. Vanaf de Willemskade is het centrum voor voetgangers ook bereikbaar via de Emmawijk en Eekwal.

Back to top button