‘Veiligheid binnenstad Zwolle sterk achteruit gegaan’

De bewoners in de binnenstad kraken het huidige beleid van vrije sluitingstijden van de horeca. In een tussentijdse evaluatie zegt de bewonersvereniging bbZ dat het gevoel van veiligheid sterk is achteruitgegaan. Er zijn meer vechtpartijen én er is overlast van drugsdealers, aldus de bbZ.

Als proef mochten de Zwolse horeca het afgelopen halfjaar vrije sluitingstijden hanteren. Die beslissing was al omstreden. Tijdens de evaluatie van de pilot luiden de bewoners in het centrum de noodklok over de gevolgen. ‘In de huidige situatie, onder de vrije sluitingstijden, ondervinden bewoners meer overlast dan voorheen. Omdat het uitgaanspubliek nu later naar de stad komt is er eerst overlast van arriverend publiek en daarna van vertrekkend publiek. Ook is er een extra dag bijgekomen, namelijk de donderdag. De overlast wordt nu vooral ondervonden op donderdag, vrijdag en zaterdag nacht tussen 00:00 en 02:00 voor het arriverend publiek en daarna van 04:00 tot 06:00 van het vertrekkend publiek. Zowel de aanloop als de staart zijn langer geworden, vooral bewoners op de uitvalsroutes ondervinden hier meer overlast van’, aldus de bewonersvereniging.

Vechtpartijen met tientallen mensen
Ook is de overlast anders dan in de oude situatie, zegt de bbZ. ‘Waar onder het oude beleid de overlast vooral kwam van vertrekkend uitgaanspubliek zien wij nu dat de overlast ook voor een groot gedeelte voortkomt uit vechtpartijen op straat. Deze vechtpartijen vinden vooral plaats in de periferie op plekken zoals de Steenstraat, Roggestraat, Ossenmarkt en Meerminneplein/Broerekerkplein. Vaak lijkt het er hier op dat dit afgesproken plaatsen zijn om te vechten in vele gevallen komen er tientallen mensen op af.’

Drugsdealers
Omdat er minder wakende ogen zijn in de periferie valt het op dat mensen, ook bewoners, hier vaker worden lastig gevallen, bedreigd of aangevallen, zegt het bbZ. ‘Verder klagen enkele van onze leden over overlast van drugsdealers voor hun huis in de periferie, ook dit heeft alleen maar plaats op de uitgaansavonden. De overlast van drugsdealers heeft specifiek betrekking tot de Gasthuisstraat en de Roggestraat. Al met al is voor bewoners het gevoel van veiligheid in de afgelopen maanden sterk achteruitgegaan.’

Politie ook kritisch
Ook de politie is kritisch over de proef. ‘Op basis van onze observaties tijdens de horeca-nachten hebben wij de indruk dat een aantal horecaondernemers zich niet houdt aan de afgesproken regels rondom de venstertijden of het verstrekken van alcohol vanuit droge horeca, dan wel het hebben van een gecertificeerde portier na 03.00 uur ’s nachts. Het is overigens de vraag of dit een effect is van de pilot of dat voor de invoering van de pilot ook de regels niet nageleefd werden. We hebben wel de indruk dat met de invoering van de pilot de handhaving complexer is geworden.’

Volgens Koninklijke Horeca Nederland zijn er echter geen problemen. ‘Er is geen toename van geweld of overlast geconstateerd in of bij de horeca bedrijven’, aldus Theo Runhaar van KHN.

Lees hier de reactie van de bbZ
Lees hier de reactie van de politie
Lees hier de reactie van KHN

Back to top button