‘Voor het eerst sinds 13 jaar een rattenplaag in Zwolle’

Voor het eerst stond D66-wethouder Paul Guldemond (inzet) oog in oog met tegenstanders van zijn afvalbeleid die hij eerder als ‘schreeuwende minderheid’ betitelde. Maar zelden zat het gemeentehuis zó vol met publiek als dinsdagavond toen de eerste bevindingen van het nieuwe Zwolse afvalbeleid ter sprake kwam. ‘Ik kan wel huilen als ik over straat loop. Overal zie ik ratten.’

De politieke werkelijkheid en de werkelijkheid van de Zwolse burgers kwamen dinsdagavond bijeen als de gemeenteraad het afvalbeleid in Zwolle onder de loep neemt. Liefst acht insprekers hebben zich gemeld, zelden vertoont bij een onderwerp op de Zwolse politieke agenda. En de boodschap aan het College en wethouder Guldemond in het bijzonder is duidelijk: het Diftar beleid zorgt voor een smerige stad waar de ratten en muizen door de wijken lopen. ‘Napels aan de IJssel’, valt er te horen of ‘fix deze rotzooi!’. Gehandicapte Zwollenaren die hun zakken niet kunnen weggooien, omdat de containers niet toegankelijk zijn, roeren zich ook.

 

‘Dit moet ophouden. Zo snel mogelijk. Een volstrekt onhygiënische bende is het in Zwolle geworden.’

 

Ook het politieke debat zit vol vuur. Swollwacht-fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp kan het soms niet geloven als zij door haar wijk Holtenbroek loopt. ‘Als ik op straat ben, kan ik soms wel huilen. Ik zie letterlijk de ratten lopen. Voor het eerst in 13 jaar hebben we een rattenplaag in de stad. Dit moet ophouden. Zo snel mogelijk. Een volstrekt onhygiënische bende is het in Zwolle geworden die niet alleen schadelijk is voor de gezondheid, maar ook het aanzien van onze prachtige stad zeer ernstig schaadt.’

SP-fractievoorzitter Brammer Geerling, die al sinds het eerste idee van Diftar een fel tegenstander is van het beleid, maant de wethouder actie te ondernemen of anders de stekker eruit te trekken. ‘Een afvalbeleid dat de stad viezer maakt, kan toch nooit de bedoeling zijn’, vraagt hij zich af. ‘De gevolgen van de afvalboete zien we door de hele stad. Laten we eerlijk zijn: Zwolle is gewoon een stuk viezer geworden. De eerste reactie van de wethouder was om zijn kop in het zand te steken. Het College geeft nu toe dat er fors meer dumpingen zijn. En dat is belangrijk, want om problemen op te lossen moet je ze wel eerste zelf erkennen.’

 

‘Zwolse inwoners zijn allemaal méér gaan betalen voor een viezere stad.’

 

En ja, voor het eerst geeft wethouder Paul Guldemond (D66) openlijk toe dat de afvaldumpingen in Zwolle zijn toegenomen. Eerder roemde hij nog zijn eigen beleid, gaf hij een informatienota uit waarin stond dat er helemaal geen sprake was van meer afvaldumping en betitelde hij bezorgde Zwollenaren die voornamelijk op social media hun zorgen uiten als ‘schreeuwende minderheid‘. Nu erkent hij de problemen. ‘Ik zie het ook. In Holtenbroek en Dieze is het te vaak nog een zootje. Ik kan me goed voorstellen dat je baalt van die bende. Niemand ziet zijn straat of buurt graag verrommelen. En ik ook niet. Terecht dat daar aandacht voor wordt gevraagd.’

Guldemond zegt dat hij maatregelen wil nemen, zoals de dumpingen sneller laten ophalen, meer inzetten op communicatie, in gesprek gaan in de buurt. Maar oppositieaanvoerder SP wil heldere afspraken en wil een tijd afspreken dat de ratten Zwolle zullen verlaten. Oktober maximaal. Dan moet Zwolle weer schoon zijn. Maar dat zien de wethouder en coalitiepartijen D66, ChristenUnie, GroenLinks en CDA niet zitten. ‘Als je blijft werken zou het ook goed kunnen gaan. Wij willen geen einddatum noemen’, zegt D66-raadslid Mark Oldengarm. Geerling (SP) snapt daar niks van. ‘Dan kunnen wij straks nog jaren in deze viezigheid zitten. Zwolse inwoners zijn allemaal méér gaan betalen en wonen nu in viezere straten.’

Back to top button