Verkeershinder Ceintuurbaan door werkzaamheden

De komende weken werkt de gemeente Zwolle aan de verbetering van het verkeersknooppunt afslag Noord van de A 28 – Ceintuurbaan. De maatregelen hebben tot doel de verkeersdoorstroming op de Ceintuurbaan te bevorderen.

Vrijdagavond  14 en zaterdag 15 oktober worden de installaties van de verkeerslichten op de Ceintuurbaan vervangen. Het gaat om de verkeerslichten bij de beide op- en afritten A28 en de kruising met de Oude Meppelerweg. Tijdens de werkzaamheden worden er rijstroken afgesloten. Dit veroorzaakt verkeershinder. Advies aan het verkeer is om zoveel mogelijk via de IJsselallee te rijden. De Oude Meppelerweg wordt ter hoogte van de Ceintuurbaan afgesloten en verkeer wordt omgeleid via de Boerendanserdijk – Rechterland.

Op de locatie worden verkeersregelaars ingezet omdat de verkeerslichten een periode niet werken.

Extra rijstrook
Tegelijk met de werkzaamheden aan de verkeerslichten wordt al voorbereidend werk uitgevoerd voor de extra rijstrook die tussen afrit Meppel en afrit Amersfoort op de Ceintuurbaan komt. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in de week van 16 tot 21 oktober. Dit gebeurt in de avonduren na 20.00 uur. Dit veroorzaakt enige verkeershinder. De weg blijft wel gewoon toegankelijk.

In het weekeinde van vrijdagavond 21 oktober tot 23 oktober wordt de westelijke rijbaan van de Ceintuurbaan tussen afrit Meppel en afrit Amersfoort geheel afgesloten in verband met de aanleg van de extra rijstrook. Het is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk vanaf de beide afritten van de A28 de Ceintuurbaan in te rijden. Verkeer wordt omgeleid. Verkeer vanaf de Ceintuurbaan kan ongehinderd richting Meppel rijden. Verkeer richting Amersfoort ondervindt enige hinder, omdat er tijdens de werkzaamheden één rijstrook beschikbaar is.

In de week na 23 oktober vinden er ´s avonds na 20.00 uur nog afrondende werkzaamheden plaats. Dit levert enige verkeershinder op, maar de weg blijft toegankelijk. Mocht het in het weekeinde van 22 en 23 oktober erg slecht weer zijn, dan kan besloten worden de werkzaamheden een week uit te stellen.

Back to top button