Verkeersongevallen nemen toe in Zwolle

Het aantal ongevallen met letsel en dodelijke slachtoffers neemt in Zwolle weer toe. De gemeente wil 400.000 euro uitgeven om de verkeersveiligheid te verbeteren.

‘Een intensivering met een gestructureerde aanpak is dringend noodzakelijk’, schrijft het stadsbestuur in een toelichting van de vandaag gepresenteerde begroting. ‘Om te voorkomen dat de verkeersonveiligheid verder toeneemt en de indruk ontstaat dat wij alleen reageren op basis van incidenten.’ De voorgestelde aanpak van de verkeersongevallenconcentraties richt zich op locaties met zes ongevallen met letsel/dodelijke afloop in drie jaar of 10 ongevallen in vijf jaar.

Van Karnebeektunnel
Bij de rotonde Brink kan dat worden gecombineerd met de aanpak van het winkelgebied Diezerpoort (verzoek winkeliers). De aanpak van de rotonde Dijkstraat kan worden gecombineerd met de aanpak van de Rembrandtlaan. De verkeersongevallen-concentratie in de Van Karnebeek(fiets)tunnel vraagt om nadere analyse in combinatie met het uitvoeren van quick-wins om de veiligheid te verbeteren.

Beleving
De beleving van de verkeersveiligheid onder bewoners binnen de 30km-gebieden is de laatste jaren intenser geworden. Voor een deel door de opkomst van de sociale media (twitter, whatsapp, e-mail) en voor een deel omdat er de laatste jaren niet of nauwelijks middelen beschikbaar zijn om fysieke maatregelen te treffen. De klachten en de vragen om fysieke ingrepen nemen toe.

Boerendanserdijk
Voor de prioritering van deze knelpunten binnen de 30km-zones is een adequaat afwegingskader gewenst. Gelijktijdig worden een paar ernstige knelpunten aangepakt te wetende Wilhelminasingel en de Boerendanserdijk. De totale investering bedraagt circa € 1,15 miljoen, waarvan € 0,75 miljoen door cofinanciering provincie en bestaande budgetten wordt gefinancierd. Voor de uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen is aanvullend € 0,4 miljoen nodig.

[advpoll id=”61″ title=”Poll” width=”270″]

Back to top button