ChristenUnie-wethouder krijgt wind van voren

Het plan voor de windmolens in Voorst moet terug naar de tekentafel, er is geen visie over duurzame energie en in Zwolle is grote verdeeldheid ontstaan bij de bevolking. Tijdens het debat over de energietransitie kreeg wethouder Filip van As de wind van voren.

Zelfs coalitiepartner PvdA had tijdens het debat over duurzame energie in Zwolle weinig lovende woorden over voor wethouder Filip van As. Raadslid Jan Slijkhuis: ‘Naast het ontbreken van een visie kunnen we ook vaststellen dat de afzijdige houding van het college ten opzichte van initiatieven uit de stad bij het plan voor windmolens op Voorst heeft geleid tot een impasse die wordt gekenmerkt door grote verdeeldheid in de stad en een dreigende ondermijning van de steun voor windenergie überhaupt in Zwolle.’

Ook kritiek van eigen partij
Het was een van de vele kritische noten die maandagavond viel tijdens een debat over de toekomst van Zwolle op het gebied van duurzame energie. Van As heeft te weinig visie en ambitie, was het bijna eensluidende oordeel van de gemeenteraad. Zelfs zijn eigen partij ChristenUnie weigerde hem te beschermen. Raadslid Michiel van Willigen: ‘Er kan wel een tandje bij.’

Miskleun
Hoewel het debat over de energietransitie moest gaan, waren de geplande windmolens op Voorst vaak hét onderwerp van gesprek. Dat dossier, ook in handen van ChristenUnie-wethouder Ed Anker, is inmiddels verworden tot een miskleun. Om draagvlak te creëren werd er een klankbordgroep in het leven geroepen door de gemeente. Na vijf sessies waren de leden (milieorganisaties, bewoners, ondernemers) daarvan het vrijwel unaniem met elkaar eens: dit plan willen we niet. Slijkhuis noemde het ‘een loopgravenoorlog met alleen verliezers’.

‘Dit is hapsnapbeleid, u speelt een spel zonder dat de spelregels duidelijk zijn. Maatregelen verdienen draagvlak.’

De uitkomsten van de klankbordgroep lijken opeens terzijde geschoven te worden. Volgens wijkvereniging Spoolderbelangen had de wethouder tegen hen gezegd geen waarde te hechten aan de uitkomsten van de klankbordgroep. ‘Hij zei: als er andere mensen in hadden gezeten dan hadden we een andere uitkomst gehad. Pas om 16.30 uur vanmiddag heeft hij die uitspraak terug genomen.’

Windvisie
Het is een voorbeeld van hoe het dossier Windmolens Voorst totaal door de vingers van de twee ChristenUnie-wethouders is geglipt. Eerst zouden er 3 windmolens komen, toen misschien 5, maar uiteindelijk staat het plan nu op 2. En het is de vraag wanneer dat gaat gebeuren. Het streven was om voor de zomervakantie een beslissing te nemen. Maar Van As wil eerst nog met een ‘windvisie’ komen. ‘En dat komt in het najaar.’ En daar was GroenLinks weer gepikeerd over, zij willen haast maken. Raadslid Remko de Paus in een interruptiedebat: ‘Rustig werken aan draagvlak en een visie is niet een oplossing.’

Hapsnapbeleid
Voor Swollwacht-fractievoorzitter William Dogger was de maat vol, hij wil dat Van As de beslissing over de windmolens op Voorst uitstelt. ‘Dit is hapsnapbeleid, u speelt een spel zonder dat de spelregels duidelijk zijn. Maatregelen verdienen draagvlak.’

Van As trok zich de kritiek van de gemeenteraad aan. ‘Wie is perfect? Windmolens in de stad moeten we wel onder ogen zien. We moeten een breder kader opstellen waaraan we het windplan toetsen. We weten dat er op een aantal plekken in de stad windmolens gaan komen. We weten dat het nodig is, daar moeten we niet voor weglopen.’

Middernacht
En zo ging het debat van links naar rechts, van voor naar achter, van noord naar zuid, van boven naar beneden en van oost naar west. Uiteindelijk – iets voor middernacht – vroeg D66-fractievoorzitter Sonja Paauw een schorsing aan, omdat ook haar niet duidelijk was wát de wethouder nu allemaal zou doen. De conclusie na de schorsing: Van As zal de raad schriftelijk meedelen wat zijn exacte visie voor de komende tijd is.

Back to top button