Vluchteling loopt over spoor bij station Zwolle

ProRail gaat in samenwerking met het coa voorlichting aan vluchtelingen geven over de Nederlandse gebruiken bij spoorwegovergangen. In Zwolle bleek er een asielzoeker zomaar het spoor over te lopen om een ander perron te bereiken.

Volgens ProRail is de voorlichting nodig. ‘Er is al een aantal incidenten geweest. Vluchtelingen die in de Nederlandse asielzoekerscentra (azc’s) verblijven, komen uit landen waar de situatie rondom het spoor heel anders is dan in Nederland. Veel vluchtelingen zijn onbekend met de risico’s die het Nederlandse spoor kan hebben, zoals de hoge snelheid van onze treinen. Ook kennen zij de regels bij onze overwegen vaak minder goed.’

Om ongevallen te voorkomen, heeft ProRail in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) informatiemateriaal ontwikkeld speciaal voor vluchtelingen. Het materiaal bestaat uit een folder en posters met waarschuwingen in het Arabisch, Frans en Engels.

voorlichting_coa_spoor

Back to top button