vrijdag , 8 december 2023
IJsselhallen

Vluchtelingen in IJsselhallen hebben behoefte aan dagbesteding

De afgelopen dag zijn er veel verzoeken in Zwolle geweest van mensen die als vrijwilliger willen bijdragen bij de opvang van 400 vluchtelingen in de IJsselhallen. Na inventarisatie van, onder meer de ChristenUnie, blijkt er vooral behoefte te zijn aan dagbesteding.

De ChristenUnie probeert door contact met onder meer betrokken organisaties als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk Zwolle helder te krijgen hoe inwoners het beste kunnen helpen. Daar blijkt onder meer uit dat:

  • het COA behalve een slaapplek ook eten, drinken, kleding en toiletartikelen verzorgt,
  • er geen gezinnen met kinderen in de IJsselhallen worden opgevangen,
  • er vooralsnog vooral behoefte lijkt te zijn aan dagbesteding.

In de IJsselhallen wordt een verblijfsruimte gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De vluchtelingen mogen gewoon het terrein van de IJsselhallen af en kunnen – als ze dat willen – bijvoorbeeld ook in Zwolle rondgeleid worden.

Engelse taal
Het is niet helemaal duidelijk hoeveel van de gasten Engels spreken. Hoger opgeleide Syriërs spreken soms Engels of Frans en in Eritrea is Engels een officiële taal, maar de kans is groot dat een deel van de vluchtelingen geen van die talen beheerst.

Initiatieven
Het COA vraagt mensen met ideeën voor initiatieven zich te melden via het mailadres publieksvoorlichting@coa.nl, maar laat weten dat het even kan duren voor er op mails gereageerd kan worden. Zwollenaren met initiatieven zijn bovendien welkom op de informatiebijeenkomst die op 30 september vanaf 19:30 uur in de IJsselhallen wordt gehouden.