Voorlopig geen referendum over supermarkten

Er zal voorlopig geen referendum worden aangevraagd over de zondagsopenstelling van de supermarkten in Zwolle.

Pas als de evaluatie van het huidige beleid ter sprake komt, begin 2016, denkt de indiener van een eerdere e-petitie, Gerrit-Jan Mondria, erover een burgerraadpleging op te starten. Eerder lieten Swollwacht en GroenLinks ook al weten achter een referendum over de kwestie te zijn.
Volgens de griffie kan een referendum alleen formeel worden aangevraagd als er een raadsbesluit voorligt. ‘Zo’n besluit is er nog niet. De raad heeft alleen een debat gevoerd. De uitkomst van het debat is natuurlijk wel in een besluit te vertalen en dan zou er een referendum kunnen worden aangebracht. Het referendum moet echter gaan over het voorgenomen raadsbesluit.
En dat besluit luidt: De raad houdt vooralsnog vast aan de huidige regeling in afwachting van de evaluatie, waarvan verzocht wordt deze eerder uit te voeren.’
De griffie betwijfelt of dat nou echt een besluit is dat handig is voor een referendum. ‘Dat is ook de reden dat de indiener van de e-petitie, de heer Mondria, besloten heeft de evaluatie begin 2016 af te wachten en mogelijk een referendum te starten als de raad gesproken en besloten heeft over de evaluatie en het al dan niet voortzetten van de regeling.’

Back to top button