Voorlopig geen station ‘Zwolle Centraal’

De tijd is nog niet rijp om het station van Zwolle om te dopen tot ‘Zwolle Centraal’. Tot die conclusie komt het college van B en W.

Het idee kwam uit de koker van PvdA-raadslid Jan Slijkhuis, maar stuitte al snel op kritiek omdat een dergelijke naamswijziging ongeveer 200.000 euro zou gaan kosten. Na bestuurlijk overleg met NS en ProRail komt het Zwolse stadsbestuur tot de conclusie dat de tijd nog niet rijp is om nu een officieel verzoek tot naamswijziging in te dienen. ‘Wij schatten in dat een dergelijk verzoek meer kans van slagen heeft nadat station Zwolle de allure heeft gekregen die het verdient.’

Kosten
Tijdens het bestuurlijk overleg is ook gesproken over de hoogte van de kosten. De naamswijziging moet worden doorgevoerd op de stationsborden, in alle vertrekstaten op de stations, in de beveiligingsen verkeerssystemen, in de reisinformatie en op de reisinfoschermen in de treinen. Het principe is dat de initiatiefnemer van de naamswijziging alle kosten betaalt. De kosten worden globaal geraamd op € 2 à 3 ton.

Back to top button