Voorlopig geen windmolens op Voorst

Het Zwolse college van B&W heeft de plannen voor de windmolens in Voorst voorlopig in de wachtrij gezet. Ook zullen er geen nieuwe initiatieven voor wind in behandeling genomen worden, voordat het afwegingskader door de gemeenteraad is vastgesteld.

Dat laatste was al een van de uitkomsten van een raadsvergadering over de energietransitie. De toenmalige wethouder Filip van As vertelde toen dat er eerst kaders moeten komen, voordat er een beslissing over windmolens genomen kan worden. Twee dagen na het debat stapte Van As overigens op, omdat hij geen politiek draagvlak voelde.

Belang
Eerder werd al duidelijk dat het initiatief om drie windmolens op Voorst te plaatsen niet door kan gaan, omdat een van de molens wegens gevaar voor een bedrijf wettelijk niet geplaatst mag worden. Nu gaat het hele plan on hold. ‘Tijdens het proces is gebleken dat er behoefte is aan een door de raad vastgesteld afwegingskader om initiatieven voor grootschalige energie-opwek te kunnen beoordelen. Wij zien als college het belang van een dergelijk afwegingskader in en geven er daarom de voorkeur aan om dit eerst te ontwikkelen, zodat initiatieven op een eenduidige manier kunnen worden beoordeeld. Het college wil geen nieuwe initiatieven voor wind in behandeling nemen voordat het afwegingskader door de raad is vastgesteld. De initiatiefnemers worden op korte termijn uitgenodigd voor een bestuurlijke toelichting’, aldus het college van B en W.

Back to top button