Voorstel: ‘Dancefeesten in Zwolle moeten één uur langer duren’

De organisator van de jaarlijkse dancefeesten op Voorsterpoort (High Energy Events, HEE) heeft de gemeente verzocht de eindtijden te verruimen voor deze dagen.

Concrete vraag is om de eindtijd op zondag 26 en maandag 27 april aan te passen naar 24.00 uur (einde geluid en einde evenement) voor de komende 5 edities. Dat is een uur later dan nu is toegestaan.

Huidige beleid
Voor evenementen op vrijdag en zaterdag geldt een eindtijd van 24.00 uur einde muziek en 00.30 uur einde evenement, voor evenementen op zondag tot en met donderdag is dat 23.00 uur einde muziek en 23.30 uur einde evenement.

Koningsdag
Voor de binnenstad gelden op feestdagen (Koningsnacht, Koningsdag en Bevrijdingsdag) verruimde eindtijden, ook als die vallen op zondag tot en met donderdag, namelijk 24.00 uur einde muziek en 00.30 uur einde evenement voor Koningsnacht en Bevrijdingsdag en 01.00 uur einde muziek/01.30 uur einde evenement voor Koningsnacht. Redenen hiervoor zijn de bijzondere aard en het traditionele karakter van deze dagen. Voorsterpoort valt niet onder de binnenstad en de dance evenementen op die locatie op 26 en 27 april en 5 mei vallen daarmee onder de algemene regel.

Het College van B en W is een voorstander van het voorstel. Ze ziet echter wel één risico: klachten.

Back to top button