Voortbestaan CSV ’28 staat op het spel

De toekomst van voetbalvereniging CSV ’28 is in gevaar, zegt voorzitter Durk de Boer. De club kan geen nieuwe bestuursleden vinden. ‘Zonder nieuw bestuur is er geen toekomst.’

Een eerdere oproep op een aantal vacatures in het bestuur op te vullen leverde niets op. Tot onbegrip van de voorzitter zelf. ‘Het kan toch niet zo zijn dat er uit de achterban, bestaande uit 1300 ‘betrokken’ leden, niet voldoende nieuwe bestuursleden te vinden zijn? Zonder nieuw bestuur is er geen toekomst voor CSV’28.’

Volgens De Boer heeft CSV ’28 goud in handen. ‘Maar het breekt ons bij de handen af. We hebben veel getalenteerde jeugd, een prachtige accommodatie, voldoende leiders/trainers en opgeleide scheidsrechters.’ Toch breekt het volgens de voorzitter, omdat de vereniging snel groeit en er te weinig animo is voor bestuurstaken.

Het huidige bestuur heeft een Bijzondere Algemene Ledenvergadering uitgeroepen op maandag 27 maart 2017 in de kantine van de vereniging. SportService Zwolle zal in de komende maanden als procesbegeleider CSV’28 behulpzaam zijn om te komen tot een stabiele vereniging die weer vooruit kan kijken.

Back to top button