‘Voortbestaan Theater Gnaffel in gevaar’

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad maakt zich ernstig zorgen om de financiële situatie van Theater Gnaffel. Na een eerdere bezuiniging van de gemeente Zwolle verliest Gnaffel nu komende jaren alle subsidie vanuit het Fonds Podiumkunsten. De SP is bang dat het voortbestaan van het poppentheater hiermee in gevaar komt. De partij heeft vragen gesteld over de situatie aan het college.

Vandaag (2 augustus) heeft het Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt welke podiumgezelschappen in aanmerking komen voor meerjarige activiteitensubsidie voor de periode 2017-2020. Theater Gnaffel kreeg  eerder in de periode 2013-2016 jaarlijks 328.500 euro van het Fonds. Voor de periode 2017-2020 komt echter in het geheel geen meerjarige activiteitensubsidie voor Theater Gnaffel beschikbaar.

Bodem
Na de gemeentelijke bezuiniging van 20% op het subsidiebudget gaf Theater Gnaffel aan dat de bodem voor bezuinigingen bereikt was. Met het wegvallen van de subsidie van het Fonds Podiumkunsten lijkt een nieuwe zeer belangrijke inkomstenbron voor het theater weggevallen. De SP maakt zich zorgen over het voortbestaan van Theater Gnaffel. Ook mogelijke andere subsidiegevers, als de Provincie Overijssel, hanteren immers vaak de eis tot cofinanciering vanuit het Rijk.

 

De SP wil weten of het college eventueel bereid is om (tijdelijk) financieel meer middelen beschikbaar te stellen om Theater Gnaffel de mogelijkheid te geven nieuwe geldbronnen aan te boren. SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘Theater Gnaffel is een unieke culturele instelling, voor Zwolle, voor de regio en voor het hele land. Ik verwacht dat het college haar uiterste best doet om Theater Gnaffel te behouden voor de stad.’

Back to top button