maandag , 2 oktober 2023
Toekomst theater Gnaffel in gevaar

Voortbestaan Theater Gnaffel niet te garanderen

Het is niet zeker dat Theater Gnaffel en The Young Ones het hoofd boven water kunnen houden, nu zij landelijke subsidies zijn misgelopen. Zwolle wil vooralsnog niet bijspringen door de gemeentelijke subsidies te verhogen.

Volgens het college van B & W is de toekomst voor Theater Gnaffel en The Young Ones onzeker. ‘Het voortbestaan is op dit moment niet te garanderen. Dit geldt zowel voor Theater Gnaffel als voor The Young Ones.’

De gemeente Zwolle is op dit moment in gesprek met beide cultuurinstellingen, maar zegt dat er nog geen aanleiding is om de eerder afgesproken subsidies te wijzigen. Dat dit in de toekomst alsnog gaat gebeuren sluit ze ook niet uit. ‘Komende weken wordt benut om te kijken naar andere financieringsbronnen; voor 2017 is alleen het subsidie van gemeente Zwolle vastgelegd. Er lopen nu diverse gesprekken en het is te vroeg om uitspraken te doen over overbruggingskredieten of herziening van subsidies.’