Vragen over asielzoekerscentrum in Zwolle

GroenLinks wil weten of er in Zwolle op korte termijn een permanent asielzoekerscentrum komt. Volgens de partij is er inmiddels contact tussen het college van B en W en het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers).

Vorig jaar heeft GroenLinks al aangedrongen op een actieve opstelling van het gemeentebestuur om leegstaande panden in de stad in te zetten voor permanente opvang van asielzoekers in Zwolle. ‘We weten dat B&W na een aanvankelijk terughou­dende opstelling inmiddels contact heeft met het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) over de vestiging van een asielzoekerscentrum in onze stad. De afgelopen tijd is het probleem van het tekort aan opvangmogelijkheden echter alleen maar nijpender geworden’, aldus de Zwolse fractie in een verklaring.

[advpoll id=”34″ title=”Poll” width=”250″]

GroenLinks wil dat Zwolle ook aanhaakt bij de plannen die het kabinet heeft. ‘De minister-president stelde afgelopen donderdag dat “het bestaande instrumentarium” niet toereikend is. Het kabinet stelt daarom een task force in. GroenLinks ziet graag dat initiatiefrijk en sociaal Zwolle actief een flinke steen bijdraagt. Daarbij denken we concreet aan ruimte en steun voor inwoners die initiatieven ontplooien zoals de actie ‘Ik ben gastgezin voor een vluchteling’ in Apeldoorn, waar al 20.000 aanmeldingen zijn binnengekomen, ook uit Zwolle. Daarnaast is het denkbaar om leegstaand vastgoed, al dan niet gemeentelijke panden, in te zetten om mensen tijdelijk te huisvesten.’

Back to top button