zaterdag , 2 maart 2024
Bouw Zara Zwolle
Foto: GroenLinks

Vragen over ‘intimiderende’ bouw van Zara

De Zwolse fractie van GroenLinks wil opheldering over de bouw van kledingreus Zara in het oude pand van de bibliotheek aan de Diezerstraat. ‘Het bouwblok komt intimiderend dicht bij de buren in de Mandjesstraat.’

GroenLinks wil weten hoe het kan dat de bewoners in de Mandjesstraat volledig verrast zijn nu de muren van de Zara zó dicht bij hun eigen onderkomen is geplaatst. ‘We zijn wezen kijken en ook van buiten gezien, komt het bouwblok intimiderend dicht bij zijn buren. Bij de presentatie van de bouwplannen in de raad is aandacht besteed aan het overleg met omwonenden aan de verschillende zijden. De bewoners stellen echter volslagen verrast te zijn. Wij zijn dit ook. Ook een grote onderneming dient een goede buur te zijn als er gebouwd wordt. De gemeente dient daar op toe te zien. En een (paar) meter minder is voor Zara echt niet bepalend voor al of niet succesvol ondernemen’, aldus raadslid Michiel van Harten.

GroenLinks eist opheldering van het college van B&W en zal de volgende vragen stellen:

  • Past de aanbouw zijde Mandjesstraat binnen de kaders van de goedgekeurde bouwplannen?
  • Klopt het dat de bewoners eerder niet op de hoogte waren van de nabijheid waarmee de Zara hun kant op komt, en zo ook geen adequate gelegenheid hebben gehad om te reageren op deze wijze van bouwen?
  • Is er een fout gemaakt in de berekeningen / bouwtekenen als gepresenteerd, en zo ja waar ligt deze fout?
  • Zo ja, gaat u met de ontwikkelaar in gesprek om te zoeken naar oplossingen die de overlast beperken en waar dat niet meer kan een goede schadecompensatie?
  • Mogen we er vanuit gaan dat een schadecompensatie niet wederom een financiële tegenvaller voor de gemeente zelf betekent, na alle eerdere tegenvallers rond de verhuizing van de Stadkamer?