vrijdag , 1 maart 2024
Protest Thuiszorg

Vrees voor ‘Witte Tornado’s’ bij thuiszorg in Zwolle

Ze waren slechts met 80 man gekomen om te protesteren, maar de boodschap die de medewerkers in de thuiszorg hadden voor de gemeente Zwolle klonk hard. Ouderen, psychiatrische patiënten en verslaafden zullen in de stad door bezuinigingen getroffen worden.

Het verhaal van mevrouw Offereins, medewerker in de thuiszorg, gaf een inkijk hoe de zwakkeren van Zwolle op dit moment in onzekerheid zitten over de tsunami aan bezuinigingen die hen binnenkort zal treffen. ‘Bij onze cliënten merk je dat er steeds meer zorgen zijn over de zorg in Zwolle. De verhalen doen de ronde dat hun thuishulp wordt vervangen door een schoonmaker die als een soort Witte Tornado door hun huis gaat en dan weer vertrekt.’

De verhalen doen de ronde dat hun thuishulp wordt vervangen door een schoonmaker die als een soort Witte Tornado door hun huis gaat en dan weer vertrekt.’

Dat geeft veel onzekerheid, zegt Offereins. ‘Ze weten niet eens of die mensen betrouwbaar zijn, of de menselijkheid die ze gewend zijn van hun thuishulp ook weer terugkeert. Veel cliënten hebben een vertrouwde band met een vaste medewerker. Die verdwijnt straks, waardoor bijvoorbeeld ouderen, verslaafden en psychiatrische patiënten zullen vereenzamen. Dat is kwalijk, zeker in een maatschappij waar eenzaamheid een grote rol speelt.’

Leon van der Elsen van vakbond AbvaKabo FNV legt uit waarom de rol van de thuiszorger belangrijk is en niet kan worden overgenomen door een schoonmaakploeg. Ook niet in Zwolle. ‘De thuishulp is de eerste schakel in het geven van zorg. Die signaleert of het slechter gaat met de patiënt en schakelt dan de huisarts of een andere zorgverlener in. De signaalfunctie van de thuiszorg is essentieel.’

Veel cliënten hebben een vertrouwde band met een vaste medewerker. Die verdwijnt straks, waardoor bijvoorbeeld ouderen, verslaafden en psychiatrische patiënten zullen vereenzamen in Zwolle.’

Doordat het rijk de zorgtaken overhevelt naar de gemeente moet er fiks bezuinigd worden. Zwolle wil in 2015 dertig procent bezuinigen op de thuiszorg, in 2016 veertig procent en onderzoekt of in 2015 de huishoudelijke verzorging kan worden omgebouwd tot huishoudelijke ondersteuning, in de woorden van Juffereins de zogenoemde ‘Witte Tornado’s’.

Voor de regionale zorginstellingen Carinova en Zorggroep Oude en Nieuwe Land waren de bezuinigingen de reden om bijna 1.400 medewerkers te ontslaan. Zij denken voor de nieuwe tarieven geen kwalitatief goede zorg te kunnen aanbieden. Alleen in Zwolle al maken 3.800 mensen gebruik van de thuiszorg, Carinova dient daar zo’n 400 patiënten van.

Volgens De Stentor zal de gemeente Zwolle voorlopig niet bezuinigen op de tarieven voor huishoudelijke hulp. Om toch aan de door het Rijk opgelegde bezuinigingsdoelstellingen te voldoen, zullen er in Zwolle vanaf volgend jaar wel minder uren huishoudelijke hulp worden toegekend en moeten zorgorganisaties efficiënter werken.