‘Vrouwen beschermen bij abortuskliniek in Zwolle’

Vrouwen moeten ongehinderd naar een abortuskliniek kunnen gaan. Nu komt het nog regelmatig voor dat vrouwen aangesproken worden door anti-abortus-activisten.

In maart pleitten partijen in de gemeenteraad al tevergeefs voor een bufferzone. Nu is er een rechterlijke uitspraak: ‘het aanspreken van vrouwen bij de abortuskliniek mag verboden worden’. Dus roept de PvdA wederom op tot nieuwe maatregelen. ‘Het college was eerder van mening dat er geen sprake was van wanordelijkheden en dat zij dus niet hoefde in te grijpen’, legt burgerraadslid Selma Hoekstra de situatie uit. ‘Een rechter in Haarlem is het daarmee dus oneens. Het aanspreken van vrouwen die een abortuskliniek willen binnengaan is dermate intimiderend dat dit verboden mag worden. Met deze uitspraak kunnen we nu dus ook in Zwolle deze vrouwen beschermen.’

Recht op betoging niet onbeperkt
Hoekstra vervolgt: ‘We zijn nog steeds van mening dat het recht op betoging en demonstratie, en de vrijheid van meningsuiting, van groot belang zijn in een vrije en democratische samenleving. Maar deze uitspraak is ook een bevestiging dat deze rechten en vrijheden niet onbeperkt en onvoorwaardelijk zijn.’

Om het college aan te zetten om de veiligheid van vrouwen rond een abortuskliniek te garanderen stelt de PvdA vragen. Deze vragen moeten binnen zes weken beantwoord worden.

Back to top button