donderdag , 1 juni 2023

Wanneer bent u (ongeveer) aan de beurt voor een vaccin?

Minister Hugo de Jonge heeft in een Kamerbrief iets meer duidelijkheid gegeven over het vaccineren in Nederland is. Wie kan wanneer een vaccin krijgen? Het is in ieder geval de bedoeling dat alle Nederlanders eind september de mogelijkheid hebben gekregen om zich in te enten.

Hieronder globaal de routekaart van de verschillende groepen:

Woensdag 6 januari

 • zorgpersoneel op de acute afdelingen (personeel op ambulances, spoedeisende hulp, ic, corona-afdelingen)
 • Zorgmedewerkers van verpleeghuizen

Januari

 • medewerkers in de thuiszorg en gehandicaptenzorg
 • huisartsen en ondersteunend personeel.

Vanaf februari

 • mensen in een GGZ-instelling en personeel

Vanaf maart

 • Thuiswonende ouderen tussen de 60 en 75 jaar
 • Overige zorgmedewerkers
 • thuiswonende 75-plussers
 • 60-minners met een medische indicatie.

Vanaf april

 • Alle overige zorgmedewerkers
 • rest van de bevolking

Voor eind september moet elke Nederlander de kans hebben gekregen zich te laten inenten.