zondag , 25 februari 2024

Wateroverlast in Zwolle komt eraan, kelders kunnen overstromen

Waterschap WDO Delta waarschuwt dat Zwolle en de regio de komende dagen te maken zal krijgen met wateroverlast. Er valt meer neerslag dan dat ze aankunnen. Door de wateroverlast in Zwolle zullen kelders en schuren onder water komen te staan.

De komende dagen zal het water nog verder stijgen, terwijl de grachten in en rond de binnenstad van Zwolle al bijna buiten hun oevers lopen. WDO Delta begrijpt de zorgen bij mensen, schrijft ze op hun website. ‘Helaas kunnen we niet alle overlast voorkomen, simpelweg omdat er veel meer neerslag valt dan het watersysteem en de bodem aankan.’

Het waterschap zegt nu al op volle capaciteit te werken en zal dat nog dagenlang moeten doen. ‘Onze medewerkers zijn dag en nacht in touw. De gemalen draaien op volle toeren en onze eigen en vrijwillige dijkinspecteurs lopen langs de Vecht, IJssel en Kampereilanden. Op diverse plekken waar schades worden ontdekt worden maatregelen getroffen, zoals het leggen van zandzakken of het bekisten van zandmeevoerende wellen. We zijn zeker nog tot na de kerstdagen bezig om het vele water zo snel mogelijk uit ons volle watersysteem af te voeren. Want ook bij de waterschappen om ons heen zit het watersysteem vol.’

Noodplannen bij overstroming IJssel

Noodplannen voor een over overstroming van de IJssel liggen al klaar. Daar wordt rekening mee gehouden, zeker in de buurt van Deventer. In Olst liggen al zandzakken om woningen te behouden voor het water. Als het waterpeil blijft stijgen, en daar lijkt het op, kan de IJssel nog vóór de jaarwisseling overstromen.